One month ago

Op 25 april 2014 werd een nieuwe zoektocht gestart naar informatie over Frederick Albert Foster.
Enkele mensen gingen hier op in en hielpen mee met zoeken.
Wat begon als een moeilijke zoektocht is nu aan het evolueren in een concrete richting. Een maand geleden zijn we gestart met een naam en geboortedatum, meer was er niet beschikbaar.
Het is dan ook met enige trots dat ik kan melden dat we een maand later tot een gezinssamenstelling zijn kunnen komen, waarbij we ten minste de geboortejaren hebben van elke persoon, alsook extra informatie over twee zussen die huwden. Ook beschikken we over twee adressen waarop het gezin verbleef.
We hopen binnenkort een familielid te kunnen contacteren! Indien u wil helpen, contacteer me gerust.


On April 25th, 2014 we relaunched the search for information on Frederick Albert Foster.
A few people decided to help us.
It started as a difficult search, but is now grown into a well guided search. A month ago, we started with only the name and date of birth of Frederick Albert Foster, more was not known to us.
It is with some pride, I can announce that we know have the names of the familymembers, their date of births and additional information about two sisters. We also have two adresses where the family used to live.
We hope to contact a surviving familymember soon! If you want to help, feel free to contact me.

Categories: DS734 | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: