Monthly Archives: June 2014

Schoonselhof

Vandaag bracht ik een bescheiden eerbetoon n.a.v. de recent verkregen foto van Frederick Albert Foster. Samen met de zes andere bemanningsleden ligt hij begraven op ‘t Schoonselhof te Antwerpen.
Ter plekke werd een foto achtergelaten, nadat de herdenkingsrede werd geciteerd.

Image

Today I’ve made a salute, on the occasion of the photo of Frederick Albert Foster, which we recently received. Together with his six other crewmembers, he is burried on the Schoonselhof at Antwerp.
The commemoration speech was said and afterwards, we putted the photo at the grave.

Categories: DS734 | Tags: , | Leave a comment

Frederick Albert Foster

Trots als we zijn, maar ook erkentelijk voor zijn leven, hierbij de foto van Frederick Albert foster.
Gelieve ons te contacteren indien u de foto wenst te gebruiken.


Proud as we are but also very gratefull, we hereby present the picture of Frederick Albert Foster.
Please contact us if you want to use the photo.

 

 

Foster

Categories: Documents, DS734 | Tags: , | Leave a comment

R.I.P.

Afgelopen nacht kreeg ik omstreeks 1u een sms met wel heel bijzonder nieuws. Ook Frederick Albert Foster kan worden herdacht met een foto.
Inderdaad, de langverwachte foto is binnengekomen. Wellicht is alles in een stroomversnelling geraakt met het vervolledigen van de stamboom, alsook met het artikel in “your local guardian”. Nadat eerder al een buur van Foster opdook is er nu dus iemand opgedoken die ons aan een foto kon helpen.
Wekenlang vroeg ik me af hoe ik zou reageren als er een foto van Foster opdook. Zou ik blij zijn of triest nu er een gezicht op de naam kon worden geplakt? In elk geval, deze nacht toen ik de mail opende kwamen er enkele tranen naar boven. Dit was het gevolg van blijschap, triestheid maar ook trotsheid. Trots op het offer dat deze man samen met zo velen bracht voor mijn/onze vrijheid.

De foto volg hier na de nodige toestemming.

Never was so much owed by so many to so few” (W. Churchill)


Last night I, around 1 o’clock, I received a message with very special news. From now on, also Frederick Albert Foster, will be commemorated with a picture.
Indeed, the picture has been revealed. Probably all went faster after completing the family tree and the article on “your local guardian”. After news from a neighbour, now someone else contacted us with some photos of Foster.
For weeks, I’ve been thinking how I would react when I saw a picture of Foster. Would I be happy or sad when we could visualize the name Foster? When I opened the mail last night, tears came up. I felt happy, sad and proud. Proud to those man who sacrifice for my/our freedom.

The picture will follow here after the needed agreements.

Never was so much owed by so many to so few” (W. Churchill)

Categories: DS734 | Tags: , | Leave a comment

The Foster story

Na de oproep op “your local guardian” kwam er een reactie bij ons binnen. Dit bleek afkomstig te zijn van een vroegere buurman van Frederick Albert Foster. De man wist te vertellen dat vader Albert Ernest Foster korte tijd na het nieuws over het overlijden van zijn (enige) zoon zelfmoord had gepleegd. Zus Phyllis zou wellicht niet ouder dan 45 jaar zijn geworden.
Meer gegevens kon de buurman niet meedelen.

Tevens kwam er ook een mail binnen met een verdere update van de gezinssamenstelling van de familie Foster. Hierbij is het mogelijk om een stamboom op te maken die tot aan de grootouders van Frederick Albert Foster gaat.

Misschien lijkt dit niet veel voor u als lezer, voor ons is dit alweer een aanvulling op gegevens omtrent Frederick Albert Foster en tevens zorgt dit ervoor dat we ons specifieker kunnen richten tot personen en instanties om aan een foto van hem te komen die we kunnen gebruiken bij de herdenkingen.


After the article on “your local guardian”, a response came in. It was from the former neighbour of Frederick Albert Foster. The old man told us that father Albert Ernest Foster committed suicide, shortly after the news that his (only) son has died. Also, Phyllis (one of the siters) has died early and didn’t become any older than 45 years.
More information was not available.

There was also another mail with a new update on the Foster family. This made it possible to make a familytree that reaches the grandfather of Frederick Albert Foster.

Maybe this sounds poor, but to us this is an addition of information so we can search and contact more specific persons or organisations to get a picture of him that we can use on the commemorations.

Categories: DS734 | Tags: | Leave a comment

JB455 part 2

Vandaag was ik te gast op de herdenkingsplechtigheid voor de bemanningsleden van Lancaster MG-N JB455 (7th squadron RAF).
Lancaster MG-N JB455 had als opdracht fakkels uitgooien om de doelwitten te markeren voor de andere bommenwerpers. Op de terugweg van de bombardementen op de spoorwegknooppunten en vormingsstations van Lens en Valenciennes, werden ze onder vuur genomen door een Duitse nachtjager, waarna de bommenwerper neerstortte nabij de hoeve De Bosschere.

Voor zes van de zeven bemanningsleden (P/O Douglas Reginald Cooles (Navigator,) W/O John Devlin (Flight Engineer,) F/S Cyril John Weston, F/S Cecil Nicolson, F/S James Edward Watts en F/S Steward Donald Muir) werd Anzegem de laatste rustplaats. Deze zes personen liggen tevens begraven op het ereperk van de Commonwealth War Graves te Anzegem.
Piloot H.W. Thomson MC DFC overleefde als enige de crash nadat hij uit de bommenwerper werd geslingerd en zich kon redden dankzij zijn parachute. Hij bleef uit het zicht van de Duitsers en bleef enkele dagen ondergedoken bij de familie De Bosschere.

Odo De Bosschere reed samen met H.W. Thomson MC DFC per fiets naar Wallonië bij familieleden waarna de piloot dankzij het Verzet erin slaagde om zich in Frankrijk terug bij zijn eenheid te voegen. Op 18 september 1948 crashte een vliegtuig dat deel uit maakte van de luchtbrug met Berlijn met aan boord H.W. Thomson MC DFC.

Met dank aan Johan Durnez, Jef Bogaert, Filip Santens en Dirk Decuypere voor de informatie.

Seaking flypast Salute Remembrance Plaque Hiding place pilot Flowers


Today, I was invited at the commemoration for the crew of Lancaster MG-N JB455 (7th squadron RAF).
Lancaster MG-N JB455 had to throw flares to mark the targets for the other bombers. On the way back of their mission to bomb the railway junctions and train formations of Lens and Valenciennes railway junctions and train formation, they were attacked by a German nightfighter and the bomber crashed near the farm De Bosschere.

Six of the seven crewmembers (P/O Douglas Reginald Cooles (Navigator,) W/O John Devlin (Flight Engineer,) F/S Cyril John Weston, F/S Cecil Nicolson, F/S James Edward Watts en F/S Steward Donald Muir) died and have Anzegem as their resting place. These six persons are burried on field of honor on the cemetery of Anzegem.
Piloot H.W. Thomson MC DFC was the only one who survived the crash, after he was thrown out of the bomber and could escape with his parachute. He stayed out of sight for the German soldiers and managed to hide for a couple of days with the De Bosschere family.

Odo De Bosschere took H.W. Thomson MC DFC with a bicycle to Wallonia (the French speaking part of Belgium) to a few family members. Thanks to the Resistance, the pilot managed to get back in France to his unit. On september 18, 1948 a plane, part of the Berlin airlift, crashed with H.W. Thomson MC DFC on board.

Thanks to Johan Durnez, Jef Bogaert, Filip Santens en Dirk Decuypere for the information.

 

Categories: JB455 | Tags: , | Leave a comment

Wanted Foster

Frederick Albert foster maakte deel uit van de crew die op 24 april 1944 uitvloog met als doel Karlsruhe, West Duitsland.
In het terugkeren naar de thuisbasis van het 115e squadron in Witchford werd de Lancaster bommenwerper van de Flight Sergeant – Navigator – onderschept door een Duitse Messerschmitt in België.

Op 25 april om 2u28 werd de bommenwerper beschoten 3 km ten noorden van Mechelen. Alle zeven bemanningsleden kwamen om het leven.

We ontbreken nog een foto van hem om de crew te vervolledigen.

Onderzoek bracht aan het licht dat Albert Ernest Foster en Annie Dorothy Foster (meisjesnaam Adcock) zijn ouders waren.
Hun adres in 1944 was Alma Place, Thornton Heath. Behalve zoon Frederick had het gezin nog vijf dochters: Phyllis, Dorothy, Beryl, Edna and Evelyn.
Beryl huwde met Harry Ward in 1951 en had twee zonen, Martin en Christopher.

Iedereen die familie is van Frederik Foser of denkt nuttige informatie te hebben, kan contact met ons opnemen via bram@ww2awards.com en filipdoms@skynet.be

bron: http://www.yourlocalguardian.co.uk/news/11266856.Belgians_search_for_dead_Croydon_airman_s_family/?ref=var_0

Frederick Albert Foster was part of a devastating night sortie on April 24, 1944, which involved 637 aircraft bombing the transportation system at Karlsruhe, West Germany.
But as the Lancaster bomber the Flight-Sergeant – Navigator – was in flew back to the Witchford home base of the 115th Squadron it was involved in a dogfight with German Messerschmitts over Belgium.

At 2.28am on the morning of April 25 it was shot down 3km north of Mechelen, northern Belgium, and all seven crew were killed.

We are just missing one photo of Foster to make the crew complete.

The research we have done so far has revealed Mr Foster’s parents were Albert Ernest Foster and Annie Dorothy Foster, whose maiden name was Adcock.
Their address in 1944 was Alma Place, Thornton Heath.
As well as their son Frederick they had five daughters Phyllis, Dorothy, Beryl, Edna and Evelyn.
Beryl married a man called Harry Ward in 1951 and had two sons, Martin and Christopher.

Anyone who is a descendant of Frederick Foster or thinks they have information which may help can contact us at bram@ww2awards.com and filipdoms@skynet.be

source: http://www.yourlocalguardian.co.uk/news/11266856.Belgians_search_for_dead_Croydon_airman_s_family/?ref=var_0

 

Categories: DS734 | Tags: , , | Leave a comment

Lancaster ND985

Lancaster ND987 is een bommenwerper van het 626 squadron R.A.F. Bomber Command die op ca. 1 km van mijn thuis is gecrasht. Op 28 mei 1944 omstreeks 2u03 sloeg de bommenwerper in de grond te Zingem.
Twee personen konden zich nog redden door te springen met hun parachute. Een van hen, Flight Sergeant Denzil Ede werd krijgsgevangen genomen. Sergeant Claude Western slaagde er in te ontsnappen en met de fiets richting Ardennen te rijden.
Dit lukte met dank aan het Verzet.

Wordt vervolgd…

Lancaster ND987 is a bomber of 626 squadron R.A.F. Bomber Command who crashed at ca. 1 km of my home. On May 28, 1944 around 2u03 it crashed at Zingem.
Two crewmembers survived due to their parachute jump. One of them, Flight Sergeant Denzil Ede was captured and taken PoW. Sergeant Claude Western managed to escape and even took a bicycle trip to te south of Belgium. This was possible with the help of the Resistance.

To be continued…

Categories: ND985 | Tags: , | Leave a comment

JB455

Op 15 juni zal ik aanwezig zijn op de herdenking van Lancaster JB455. Uiteraard zullen daar ook de gesneuvelde bemanningsleden worden herdacht. Een bemanningslid overleefde de crash. Hugh Wallace Thomson MC DFC kon met behulp van het Verzet via Frankrijk terug bij zijn eenheid raken. Opmerkelijk is dat hij vier dagen werd verzorgd in een hoeve waarin Duitse soldaten waren ingekwartierd.

Wordt vervolgd…

On June 15, I will be present at the memorial of Lancaster JB455. Off course, also the crewmembers who died will me rememberred. One of the crewmembers survived the crash. Hugh Wallace Thomson MC DFC could escape to France to get back to his unit thanks to the Resistance. Remarkable is the fact that he stayed on a farm for four days, while German soldiers were stationed.

To be continued…

Categories: JB455 | Tags: , | Leave a comment

Night Raid Report

Vandaag ontving ik een digitale kopie van de Night Raid Report van 24-25 april 1944. Op die manier kan ik een nog beter beeld krijgen van de missie die o.a. het 115 squadron had met als doel Karlsrühe.
De komende dagen zal ik dus een extra werkje hebben met het uitpluizen van dit document, temeer omdat door de jaren heen, de kwaliteit van de inkt wat is verloren gegaan.
Benieuwd welke nieuwe informatie hier nog uit zal komen!


Today I received a digital copy of the Night Raid Reports from April 24-25, 1944. This can help me to get a better view on the mission that was given to e.g. 115 squadron, with target Karsrühe.
The following days I will have an extra job in searching the documents, especially because the inkt has worn out, due to the fact the document is 70 years old.
I’m excited to see what information will be revealed!

Categories: Documents | Tags: , | 1 Comment

Mimi

Dankzij Mimi Vandamme, voorzitster van de OCRA (Overkoepelende Cultuur Raad Antwerpen en 9 Disctricten) kreeg ik de uitnodiging om een presentatie omtrent Lancaster DS734 te houden op het Schoon Verdiep te Antwerpen. (zie verder)
Dit in het kader van bovenvermelde raad.
Vol zenuwen deed ik mijn presentatie voor de aanwezige mensen, een groep van ongeveer vijftig mensen.
De aandacht werd al van bij onze aankomst in Antwerpen naar ons getrokken. We hadden op 1 km van het stadhuis onze wagen achtergelaten en dienden bijgevolg dus via straat te stappen met o.a. de Lancastermaquette die we in bruikleen hadden. Stiekem deed het me wel plezier dat de mensen elkaar aanstootten om te tonen wat ze zagen. Nuja zeg nu zelf, hoe vaak zie je hier bij ons een persoon met een Lancastermaquette op straat rondlopen.

In het stadhuis werden we verwelkomd door Mimi Vandamme. Zij was op 25 april onder de indruk van de presentatie die ik toen gaf in de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver en voornamelijk over het gebruik van de maquette. Hierdoor kreeg ik de kans om voor de OCRA een presentatie te houden.
Sneller dan op de agenda stond, mocht ik de presentatie beginnen. Met enige trots en voornamelijk een pak zenuwen, begon ik er aan. Na twintig minuten eindigde ik de presentatie met “At the going down of the sun and in the morning, we will remember them”.
Na de presentatie kreeg ik een lang applaus en felicitaties. De toehoorders hadden genoten van de presentatie en nadien werd ik zelfs aangesproken om mogelijk op een andere plaats nog eens de (langere versie) van de presentatie te doen.

Dit is een gebeurtenis die nog lang in mijn geheugen zal gegrifd staan en kon mede gebeuren dankzij een sterke voorzitster van haar raad, Mimi Vandamme.

People across the street  stadhuis  presentatie  schoon verdiep

Thanks to Mimi Vandamme president of the OCRA ( Cross- Cultural Council of Antwerp and 9 Disctricten ) I received an invitation (see further in text) to hold a presentation about Lancaster DS734 on the “Schoon Verdiep” in Antwerp. This is in the context of the above board.
Full of nerves I did my presentation for the people present , a group of about fifty people .

The attention has been drawn from our arrival in Antwerp to us. We had left our car 1 km from the town hall and were forced to walk to the town hall, including the Lancaster maquette, we borrowed from a friend. Secretly I did have fun that people nudged each other to show what they saw. When I think of it , how often do you see a person with a Lancaster Maquette walking in the streets?

In the hall we were welcomed by Mimi Vandamme. She was on April 25, impressed by the presentation I then gave in the library of St. Catherine -Waver and mainly on the use of the model. Due to this, I was invited to do the presentation for the members of OCRA.
Faster than scheduled on the agenda ,I started the presentation. With pride and mainly a suit nerves , I started going on .
After twenty minutes I ended the presentation with “At the going down of the sun and in the morning We will remember them .”
After the presentation , I received a long applause and congratulations .
The audience enjoyed the presentation and afterwards I was even approached to possibly do one again (the longer version) at another location.

This is an event that will be etched in my memory a long time and it could also happen due to a strong chairman of its board , Mimi Vandamme

Categories: DS734 | Leave a comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: