Mimi

Dankzij Mimi Vandamme, voorzitster van de OCRA (Overkoepelende Cultuur Raad Antwerpen en 9 Disctricten) kreeg ik de uitnodiging om een presentatie omtrent Lancaster DS734 te houden op het Schoon Verdiep te Antwerpen. (zie verder)
Dit in het kader van bovenvermelde raad.
Vol zenuwen deed ik mijn presentatie voor de aanwezige mensen, een groep van ongeveer vijftig mensen.
De aandacht werd al van bij onze aankomst in Antwerpen naar ons getrokken. We hadden op 1 km van het stadhuis onze wagen achtergelaten en dienden bijgevolg dus via straat te stappen met o.a. de Lancastermaquette die we in bruikleen hadden. Stiekem deed het me wel plezier dat de mensen elkaar aanstootten om te tonen wat ze zagen. Nuja zeg nu zelf, hoe vaak zie je hier bij ons een persoon met een Lancastermaquette op straat rondlopen.

In het stadhuis werden we verwelkomd door Mimi Vandamme. Zij was op 25 april onder de indruk van de presentatie die ik toen gaf in de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver en voornamelijk over het gebruik van de maquette. Hierdoor kreeg ik de kans om voor de OCRA een presentatie te houden.
Sneller dan op de agenda stond, mocht ik de presentatie beginnen. Met enige trots en voornamelijk een pak zenuwen, begon ik er aan. Na twintig minuten eindigde ik de presentatie met “At the going down of the sun and in the morning, we will remember them”.
Na de presentatie kreeg ik een lang applaus en felicitaties. De toehoorders hadden genoten van de presentatie en nadien werd ik zelfs aangesproken om mogelijk op een andere plaats nog eens de (langere versie) van de presentatie te doen.

Dit is een gebeurtenis die nog lang in mijn geheugen zal gegrifd staan en kon mede gebeuren dankzij een sterke voorzitster van haar raad, Mimi Vandamme.

People across the street  stadhuis  presentatie  schoon verdiep

Thanks to Mimi Vandamme president of the OCRA ( Cross- Cultural Council of Antwerp and 9 Disctricten ) I received an invitation (see further in text) to hold a presentation about Lancaster DS734 on the “Schoon Verdiep” in Antwerp. This is in the context of the above board.
Full of nerves I did my presentation for the people present , a group of about fifty people .

The attention has been drawn from our arrival in Antwerp to us. We had left our car 1 km from the town hall and were forced to walk to the town hall, including the Lancaster maquette, we borrowed from a friend. Secretly I did have fun that people nudged each other to show what they saw. When I think of it , how often do you see a person with a Lancaster Maquette walking in the streets?

In the hall we were welcomed by Mimi Vandamme. She was on April 25, impressed by the presentation I then gave in the library of St. Catherine -Waver and mainly on the use of the model. Due to this, I was invited to do the presentation for the members of OCRA.
Faster than scheduled on the agenda ,I started the presentation. With pride and mainly a suit nerves , I started going on .
After twenty minutes I ended the presentation with “At the going down of the sun and in the morning We will remember them .”
After the presentation , I received a long applause and congratulations .
The audience enjoyed the presentation and afterwards I was even approached to possibly do one again (the longer version) at another location.

This is an event that will be etched in my memory a long time and it could also happen due to a strong chairman of its board , Mimi Vandamme

Categories: DS734 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: