The Foster story

Na de oproep op “your local guardian” kwam er een reactie bij ons binnen. Dit bleek afkomstig te zijn van een vroegere buurman van Frederick Albert Foster. De man wist te vertellen dat vader Albert Ernest Foster korte tijd na het nieuws over het overlijden van zijn (enige) zoon zelfmoord had gepleegd. Zus Phyllis zou wellicht niet ouder dan 45 jaar zijn geworden.
Meer gegevens kon de buurman niet meedelen.

Tevens kwam er ook een mail binnen met een verdere update van de gezinssamenstelling van de familie Foster. Hierbij is het mogelijk om een stamboom op te maken die tot aan de grootouders van Frederick Albert Foster gaat.

Misschien lijkt dit niet veel voor u als lezer, voor ons is dit alweer een aanvulling op gegevens omtrent Frederick Albert Foster en tevens zorgt dit ervoor dat we ons specifieker kunnen richten tot personen en instanties om aan een foto van hem te komen die we kunnen gebruiken bij de herdenkingen.


After the article on “your local guardian”, a response came in. It was from the former neighbour of Frederick Albert Foster. The old man told us that father Albert Ernest Foster committed suicide, shortly after the news that his (only) son has died. Also, Phyllis (one of the siters) has died early and didn’t become any older than 45 years.
More information was not available.

There was also another mail with a new update on the Foster family. This made it possible to make a familytree that reaches the grandfather of Frederick Albert Foster.

Maybe this sounds poor, but to us this is an addition of information so we can search and contact more specific persons or organisations to get a picture of him that we can use on the commemorations.

Categories: DS734 | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: