Monthly Archives: July 2014

Brokstukken/Wreckage

Gaandeweg begint de hoop onbewerkte brokstukken van DS734 te minderen. Beetje per beetje lukt het me om de aarde, al dan niet aangebakken, te verwijderen van de stukken. Verschillende stukken zijn al door een eerste screening gegaan.
Pakweg 25% dient dit nog te ondergaan. Deze eerste screening bestaat erin om de losse aarde te verwijderen met tandenborstels en kokosborstels.
In een tweede fase zullen de stukken, indien nodig en mogelijk, in een badje worden gestopt met zuiver water, zodat de aarde kan losweken.

De komende dagen mag u alvast enkele foto’s verwachten van dit opkuiskarwei.


More and more wreckage of DS734 has been cleaned up. Step by step I managed to clear the soil on the wreckage. Several pieces have already gone through an initial screening.
Roughly 25% still needs to undergo this. This initial screening is to remove loose earth with tooth- and cocosbrushes.
In a second phase, the pieces will be putted in a bath with pure water, if necessary and possible, so the earth can soak.

The next days, you may already expect some pictures of the cleaning operation.

Categories: DS734 | Leave a comment

Flare gun

Bij de opgravingen in 1989 werden verschillende zaken opgegraven van de Lancaster ND985. Hierbij ook een flare gun die vastgeklikt zat bij de crash aan het plafond. Deze flare gun zal op de tentoonstelling te Zingem te bezichtigen zijn net als andere Lancaster brokstukken. Uiteraard houden we u op de hoogte van de tentoonstelling die in de periode van 11 november zal lopen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Several items were dug out from Lancaster ND985 in 1989. Also a flare gun was found, which had been locked in the holster above.
This flare gun will be shown on the exhibition at Zingem, with some other Lancaster parts.
Off course we keep you posted about the exhibition around November 11.

Categories: ND985 | Tags: , | 2 Comments

Reunie / Reunion

We ontvingen onderstaande link omtrent onze “Foster” zoektocht. We kijken uit naar deze ontmoeting met de familie en zullen een eerbetoon brengen aan hun familielid die op Belgische grond omkwam.

http://www.croydonguardian.co.uk/archive/2014/07/01/11310209.Dead_airman_s_family_to_visit_Belgian_crash_site/

—–
We received the following link as result on our “Foster” research. We look forward to meet the family and pay a tribute to their familymember who died on Belgian ground.

Categories: DS734 | Tags: | Leave a comment

Primeur / scoop

Vandaag kreeg ik de bevestiging dat er minstens een gedenkplaat zal komen aan de site waar 70 jaar geleden Lancaster ND985 is neergestort.
De juiste tekst ligt nog op de ontwerptafel, maar binnenkort (november) zal ook Zingem dit eervol herdenken.


Today I got the confirmation that there will be at least one plaque on the crashsite of Lancaster ND985, 70 years ago.
The exact text is still to be worked out, but in the future (november), also Zingem will commemorate this in honor.

Categories: ND985 | Tags: , | Leave a comment

Update

De komende dagen zal er een update gebeuren op deze webblog van o.a. bodemvondsten, documenten en informatie.

The following days, there will be an update on this webblog about artefacts, documents and information.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: