Brokstukken/Wreckage

Gaandeweg begint de hoop onbewerkte brokstukken van DS734 te minderen. Beetje per beetje lukt het me om de aarde, al dan niet aangebakken, te verwijderen van de stukken. Verschillende stukken zijn al door een eerste screening gegaan.
Pakweg 25% dient dit nog te ondergaan. Deze eerste screening bestaat erin om de losse aarde te verwijderen met tandenborstels en kokosborstels.
In een tweede fase zullen de stukken, indien nodig en mogelijk, in een badje worden gestopt met zuiver water, zodat de aarde kan losweken.

De komende dagen mag u alvast enkele foto’s verwachten van dit opkuiskarwei.


More and more wreckage of DS734 has been cleaned up. Step by step I managed to clear the soil on the wreckage. Several pieces have already gone through an initial screening.
Roughly 25% still needs to undergo this. This initial screening is to remove loose earth with tooth- and cocosbrushes.
In a second phase, the pieces will be putted in a bath with pure water, if necessary and possible, so the earth can soak.

The next days, you may already expect some pictures of the cleaning operation.

Categories: DS734 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: