75 years – weather reports

Joepie! De tekst van het weerbericht betreffende Lancaster KO-Y DS734 is klaar, althans voor de Belgisch-Duitse kant betreffende 24-25 april 1944. Nu enkel de Engelse voor 24 april.
Zonder foto’s telt het 2,5 bladzijden, met foto’s is het 4 bladzijden.
Dit allemaal in het kader van 75 jaar herdenking en de bedoeling een bijhorend boek uit te brengen, waarvan de voorstelling op de tentoonstelling zal plaatsvinden 🙂

Yes! The text of the weather reports, regarding Lancaster KO-Y DS734 is finished. Or almost, the Belgian-German side is ready for 25-25 april 1944. Now I only need the English one for 24 april.
Without pictures I now have 2,5 pages, with pictures I have 4 pages.
This work is done for the 75th commemoration and we’re trying to write a book, which we will make public on the exhibition 🙂

Categories: DS734 | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “75 years – weather reports

  1. Hope you get it sorted on time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: