Wat als… / What if…

“Wat als…” is een veelgestelde vraag in de research naar Lancaster verhalen. Er zijn ontelbare manieren om de dingen in vraag te stellen, gaande van de motivatie tot toetreding bij de RAF VR, tot een order van “Bail Out”…
In het onderzoeken van dergelijke verhalen, is het niet altijd mogelijk om tot een eensluitend antwoord te komen.

Wel is het duidelijk, dat deze mannen en vrouwen (ja ook vrouwen hielpen mee bij zaken rondom de Lancaster bommenwerpers) nooit vergeten mogen worden.
Ook in 2015 zullen we daarom verder gaan met het opspeuren van Lancaster verhalen, zodat de herdenking levend blijft.

“What if…” is a common question in the research on Lancaster stories. There are many questions that needs answers, going from “why did they serve the RAF VR” to “give the order to ‘Bail Out'”…
While researching those stories, it is not always possible to find an answer.

The only thing I know for sure, is that these men and women (yes even women helped with work on the Lancaster bombers) need to be remembered.
Also in 2015 we will continue to research on Lancaster stories, to keep the memory alive.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: