Monthly Archives: January 2015

Vertraagd / Delayed

De officiële bevestiging is binnengekomen dat het monument voor Lancaster ND985, die crashte te Zingem, in 2019 zal worden geplaatst.
Er werd gekozen om dit 4 jaar uit te stellen zodat de werkgroep de tijd zou hebben om familieleden op te sporen, alsook meer informatie te verzamelen over de crew en de omstandigheden van de crash.

Concreet wil dit ook zeggen dat er nu kan worden nagedacht over een tentoonstelling met aanwezigheid van diverse groepen. Tevens hopen we op die manier bevestiging te krijgen over het al dan niet leven van Sgt. Ede, de enige overlevende van de crash, na de dood van Sgt Western.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!


It’s official now that the monument of Lancaster ND985, that crashed in Zingem, wil be erected in 2019.
Zingem choose to do so, so the group “Lancaster ND985” could research more information about the familymembers, crew and crash.

Also, the delay of 4 years, will be good to think about an exhibition with WW II groups. We do hope to receive some news to let us know if Sgt Ede, the last survivor of the crash, after the death of Sgt Western, is still alive.

Off course…more information will be spread when possible!

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment

Zussen / Sisters

De iconische R.A.F. Lancaster bommenwerper was niet het enige toestel dat door de R.A.F werd bemand. Ook de Halifax bomber werd ingezet in de strijd tegen het Nazisme.
Een van de vele gecrashte Halifax bombers is Halifax JD259. De VZW Operation Neptune die ook aanwezig is op displays voor Lancaster bombers en andere WW II evenementen, liet voor deze Halifax een monument maken.

“Het verhaal van Halifax JD259 … Dinsdag 22 juni 1943, het is ongeveer 23u09. Halifax JD259 van het 158 Squadron van de Royal Air Force vertrekt vanuit Lissett, Yorkshire in Engeland om de stad Mulheim in Duitsland te bombarderen, samen met 556 andere geallieerde vliegtuigen.
Het stadscentrum staat in lichterlaaie, de brandweer heeft dagen nodig om te blussen. De Bomber Command meldt dat de missie van het Squadron gelukt is en Halifax JD259 keert terug naar huis rond 01u30 dezelfde nacht. Rond 03u00, we zijn ondertussen al woensdag 23 juni 1943, horen bewoners ongewone geluiden van een vliegtuig boven hun velden. Het vliegtuig is in grote moeilijkheden.
Halifax JD259 is door een Duits NachtJäger uit koers gedreven en uiteindelijk beschoten. Het onvermijdelijke gebeurt: de Halifax explodeert in de lucht en de brokstukken vallen in de velden en op de omliggende huizen. De bemanning, 7 jonge mannen waarvan de oudste nauwelijks 22 jaar is, overleven de crash niet …Ongeveer 14 dagen na de crash wordt het laatste slachtoffer gevonden enkele honder meters van de crashsite.”

De crew van Halifax JD 259
*Flight Sergeant Leonard Ernest CAVANAGH (RAAF Captain Pilot- 20 jaar)
*Sergeant Robert James SAGE (RAF – technician – 21 jaar)
*Sergeant Thomas Ridley FORSTER (RAF navigator – 21 jaar)
*Flying Officer Daniel Valentine ELLIOTT (RAF bomber)
*Sergeant Walter Richard GREEN (RAF radio-operator – bomber – 22 jaar)
*Pilot Officer Ronald Albert Charles MAUND (RAF bomber)
*Flight Sergeant Oliver William TODD (RCAF bomber – 22 jaar)

De lichamen van deze heroïsche soldaten liggen begraven op het Schoonselhof te Antwerpen.
Het monument kan je bezichten te Aland, op de grens Hombeek – Leest (2811, Mechelen)

Bron: http://www.operation-neptune.be/memorial.htm
Met dank aan Tina & Roger Vermeylen – Jonkers

The iconic R.A.F Lancaster bomber wasn’t the only bomber used by the R.A.F. . Also the Halifax bomber was used in the fight against Nazism.
One of the crashed Halifax bombers is Halifax JD259. The “vzw Operation Neptune”, who is on displays of Lancaster bombers and other WW II events,

Here is the story of Halifax  JD259 … It is Tuesday, June 22, 1943 about nine past eleven at night. Halifax JD259 of the Royal Air Force 158 Squadron departs from his  home base Lissett, Yorkshire in England. His goal is to bomb the city  Mulheim in Germany, along with 556 other allied aircrafts. The full center of Mulheim is in flames, the fire department will have to  extinguishing for days. The Bomber Command mentions that the Squadron’s mission came to a  successful conclusion and two and returned home at 01:30 About three o’clock in the night, so we are already Wednesday, June 23,  local residents heard unusual noises from a plane above their fields.  Halifax JD259 is in big trouble. A few moments earlier this bomber was driven off course and hit by a  German night fighter. The plane is on about to crash. The inevitable happens: the Halifax explodes in the air, the debris falling  across the different fields and even fall down on the surrounding farms  and houses. The crew, 7 young airmen, perish … Only 14 days after the crash, the last body has been recovered about  hundred meters from the crashzone.

The crew of Halifax JD 259
*Flight Sergeant Leonard Ernest CAVANAGH (RAAF Captain Pilot- 20 years)
*Sergeant Robert James SAGE (RAF –
technician  – 21 years)
*Sergeant Thomas Ridley FORSTER (RAF navigator  – 21 years)

*Flying Officer Daniel Valentine ELLIOTT (RAF bomber)
*Sergeant Walter Richard
GREEN (RAF radio-operator – bomber – 22 years
*Pilot Officer Ronald Albert Charles
MAUND (RAF bomber)
*Flight Sergeant Oliver William TODD (RCAF bomber  – 22
years)

The bodies of these heroic soldiers are buried in the cemetery  Schoonselhof in Antwerp. The memorial stands on Aland, border Hombeek and Leest (2811,  Mechelen) parallel to the railwayroad”

Source: http://www.operation-neptune.be/memorial.htm
Thanks to Tina & Roger Vermeylen – Jonkers

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Terug naar het begin / Back to the beginning

De bladzijden voor het herdenkingsboek “75 jaar crash Lancaster KO-Y DS734” vorderen goed.
Het is zelfs zo dat het voorziene aantal bladzijden zal overschreden worden.

Dit is te wijten/te danken, zoals je zelf wenst in te vullen, aan het feit dat tijdens ons opzoekwerk we meer en meer indicaties kregen dat alles begon op RAF Little Snoring.
Tot voorheen wisten we wel dat dit een belangrijke bakermat was voor 115 Sqn, maar het zag er toen naar uit dat RAF Witchford, van waar 115 Sqn de meeste operaties vloog, het centrale punt was.

Dus dienen we de komende tijd terug te gaan naar de tijd van RAF Little Snoring, want zoals eerder geschreven, ligt daar de basis voor wat we al verzamelden aan informatie. Vriendschappen werden hier opgebouwd, maar ook “The Wise Owls” kregen hun oorsprong hier.
We hopen dan ook dat dit nieuwe spoor veel aan het licht zal brengen.

—-
The pages of the commemoration book “75 years crash Lancaster KO-Y DS734” grew fast.
We think we will be above the total estimated pages so far.

Due to/Thanks to, as you want to read, the fact that RAF Little Snoring was the beginning of it.
We knew so far that RAF Little Snoring was important in the 115 Sqn history but always thought RAF Witchford was more important as centre, as 115 Sqn flew his most operations on this base.

So we need to go back in time to RAF Little Snoring, as we wrote before to see what’s left there on information. Friendships were made here, but als “The Wise Owls” were founded on RAF Little Snoring.
We do hope, this new trail reveals more information

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Ron Stewart D.F.C.

Een essentiële wending in ons opzoekwerk omtrent 115 Sqn RAF. De naam van (navigator) Ron Stewart D.F.C. duikt op in de lijst omtrent the Wise Owls. Tot onze spijt hebben we enkel de volgende informatie:

Ron Stewart D.F.C.
Navigator 115 Sqn
Afkomstig van Newcastle upon Tyne
Kleinzoon heet David Stewart

Meer informatie is welkom.


An essential part in our research regarding 115 Sqn RAF. The name of (navigator) Ron Stewart D.F.C. cam up on a list of the Wise Owls. To our regrets we do have little information:

Ron Stewart D.F.C.
Navigator 115 Sqn
Lived in Newcastle upon Tyne
His grandson is David Stewart

More information needed please.

Categories: DS734 | Tags: | 3 Comments

Target reached

Gelukkig 2015 iedereen! Het doel van 1.000 views werd ruim behaald, op naar het nieuwe doel en dat is op eind 2015 de 2.500 views behalen.

Happy 2015 everyone! The target of 1.000 views has been reached, the new target is now 2.500 views at the end of 2015.

stats 2014

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: