Terug naar het begin / Back to the beginning

De bladzijden voor het herdenkingsboek “75 jaar crash Lancaster KO-Y DS734” vorderen goed.
Het is zelfs zo dat het voorziene aantal bladzijden zal overschreden worden.

Dit is te wijten/te danken, zoals je zelf wenst in te vullen, aan het feit dat tijdens ons opzoekwerk we meer en meer indicaties kregen dat alles begon op RAF Little Snoring.
Tot voorheen wisten we wel dat dit een belangrijke bakermat was voor 115 Sqn, maar het zag er toen naar uit dat RAF Witchford, van waar 115 Sqn de meeste operaties vloog, het centrale punt was.

Dus dienen we de komende tijd terug te gaan naar de tijd van RAF Little Snoring, want zoals eerder geschreven, ligt daar de basis voor wat we al verzamelden aan informatie. Vriendschappen werden hier opgebouwd, maar ook “The Wise Owls” kregen hun oorsprong hier.
We hopen dan ook dat dit nieuwe spoor veel aan het licht zal brengen.

—-
The pages of the commemoration book “75 years crash Lancaster KO-Y DS734” grew fast.
We think we will be above the total estimated pages so far.

Due to/Thanks to, as you want to read, the fact that RAF Little Snoring was the beginning of it.
We knew so far that RAF Little Snoring was important in the 115 Sqn history but always thought RAF Witchford was more important as centre, as 115 Sqn flew his most operations on this base.

So we need to go back in time to RAF Little Snoring, as we wrote before to see what’s left there on information. Friendships were made here, but als “The Wise Owls” were founded on RAF Little Snoring.
We do hope, this new trail reveals more information

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: