Voorbereiding #1- Preparation #1

For the English version, please scroll down

https://i2.wp.com/www.lancs-fusiliers.co.uk/rememberance%20Liverpool%202006/When1.jpgVolgend weekend zijn we in Engeland. We gaan naar Witchford voor de herdenkingsplechtigheid op Remembrance Day. In juli dit jaar, maakten we reeds een bezoek aan de site, waarvan u hier een uitleg krijgt.

RAF Witchford is de laatste thuisbasis geweest van 115 Squadron RAF en ook de plaats van waar Lancaster KO-Y DS734 vertrok op 24 april 1944 op missie naar Karlsruhe. Zoals u op deze webblog reeds kon lezen, crashte dit toestel helaas te Pasbrug op 25 april 1944.
Witchford is enkele kilometer gelegen van Ely. De prachtige kathedraal diende als herkenningspunt voor de piloten om het vliegveld te vinden. Vandaag de dag is het een industrieterrein waarop nog enkele restanten van voorheen te zien zijn.

Zo is de “perimeter track” een van de huidige banen van het industrieterrein die je langsheen de enige overblijvende B1 hangar leidt op de site.
De technische site bevond zich op de westelijke zijde van het vliegveld achter de lange perimeter track. Er werden enkele Nissen hutten gebouwd als werkplaats alsook een standaard 343/43 uitkijktoren, Braithwaite watertoren en rond de 150 gebouwen voor ondersteuning. Er resten nog enkele Nissen hutten op de site die vandaag eerder als stockeerplaats worden gebruikt.

Het industriepark ontleende zijn naam aan de Lancaster bommenwerper die op Witchford gestationeerd waren. 196 Sqn RAF ruilde zijn Stirling IIIs in voor Lancaster bommenwerpers. Dit omdat het meer en meer werd ingezet voor zwaardere bommenwerpermissies.

195 Sqn RAF werd te Witchford gereformeerd, gebruik makende van 115 Sqn RAF, die destijds gestationeerd was op RAF Little Snoring te Norfolk.
513 Sqn RAF, ook gevormd te Witchford, gebruikte nog steeds Stirlings maar werd nooit operationel en verliet Witchford 2 maand nadien.

Op 26 november 1943 stegen 12 bommenwerpers op te RAF Little Snoring om Berlijn te bombarderen. Deze bommenwerpers van 115 Sqn dienden na de missie te landen op RAF Witchford, hun nieuwe thuisbasis. Een toestel keerde niet meer terug.
115 Sqn RAF was het eerste Squadron dat volledig voorzien werd van de Lancaster Mk. II toestellen. Het was met dit type toestel dat 115 Sqn RAF de eerste 8000 lb bom op Berlijn dropte gedurende de campagne tegen de Duitse hoofdstad.

wb_301015_2

3 Nissen hutten

Zoals reeds eerder geschreven, is RAF Witchford tegenwoordig een industrieterrein. Wanneer je het industrieterrein binnen gaat, kom je op de originele perimeter track. Aan uw rechterzijde is de plaats waar de hangars stonden en het onderhoud werd gedaan. Ook kan u daar een originele B1 hangar zien, die hier en daar voorzien is van nieuwe panelen.
Op het eind van de weg kom je aan een beveiligingshek. Daar zijn er, opnieuw aan de rechterkant, enkele hutten zichtbaar, de originele die nog in goede staat zijn.

wb_301015_1

Ingang “Witchford Memorabilia museum”

Een beetje verder is er, in de foyer van een bedrijf, een klein museum opgericht ter ere van de crews en personeel dat op RAF Witchford en het nabijgelegen RAF Mepal werkte. De correcte benaming is het RAF Witchford Display of memorabilia.
De toegang is gratis, maar wie dit wil kan er vrijblijvend een donatie doen. Wat het zeker de moeite maakt is een Bristol Hercules motor die er staat van een Lancaster Mk II. Sue en Beth geven je graag wat uitleg over de stukken.

wb_301015_3

Bristol Hercules motor

wb_301015_4

Monument 115 Squadron RAF

Wanneer u het museum verlaat, keer terug op de weg die u nam en sla rechts af. Op uw rechterzijde bevond zich de controletoren. Hier komt u op de restanten van de start- en landingsbaan. Wanneer je naar het begin rijdt, zal je zien dat er een haag staat die de baan scheidt met het veld. Links van deze haag kan je nog originele betonresten zien.

Breng zeker ook een bezoek aan het monument iets verderop, ter ere van de crews en het vliegveld. Dit monument is gebaseerd op een start- en landingsbaan, symbolischer kan niet.
Op de achterzijde van het monument staan er enkele opmerkelijke feiten over 115 Sqn RAF, zeker de moeite waard om te lezen.

In onze volgende post, gaan we verder met een rondtrip op en rond de start- en landingsbanen.

Met dank aan Andy Laing, voor het gebruiken van zijn informatie en kennis

https://i2.wp.com/www.lancs-fusiliers.co.uk/rememberance%20Liverpool%202006/When1.jpg

Next weekend, we will be in England, where we pay a visit to Witchford at Remembrance Day.
In July 2015, we already went to Witchford. Below you can find information about what we saw.

RAF Witchford was the last base of 115 Sqn RAF and from which Lancaster KO-Y DS734 departed on April 24, 1944 on a mission to Karlsruhe. As you probably already read on this webblog, this bomber crashed near Pasbrug on April 25, 1944.

Witchford is located a few miles of Ely. The famous cathedral was a landmark for the bombercrews to land on Witchford. Today, the former airfield is now an industrial estate with a few remainings of RAF Witchford.

One of the roads on the zone, is the former “perimeter track” on which you can see to your right the only remaining B1 hangar.
The technical site was located on the western part of the airfield behind the perimeter track. Nissen huts were build as workshops, a standard 343/43 Watch Office, a Braitwaite water tower and around 150 buildings for support. A few Nissen huts are still on the site today.

The industrial estate, is named after the Lancaster bombers who flew on RAF Witchford. 196 Sqn RAF flew originally with Stirlings IIIs on Witchford, but replaced them by Lancasters as they have to be part in heavy bomber missions.

195 Sqn RAF, was reformed at Witchford, using elements of 115 Sqn RAF, who was based on RAF Little Snoring at Norfolk.
513 Sqn RAF, also formed at Witchford, used the Stirlings, but was never operational and was disbanded 2 months later.

On November 26, 1943, 12 bombers departed at RAF Little Snoring to bomb Berlin. These bombers, part of 115 Sqn RAF had to land on the return at RAF Witchford, their new base. One of the bombers was lost in action.
115 Sqn RAF was the first Squadron that was fitted with the Lancaster Mk. II bombers. It was with this bomber the squadron dropped the first 8000 lb bomb in the campaign against the German capital.

wb_301015_2

3 Nissen huts

As already written, RAF Witchford is now an industry estate. When you enter it you are on the original perimeter track. At your right were the hangars and maintenance buildings located. Also, you can view the only remaining B1 hanger, which has been renewed with some parts.
At the end of the road, you see a security gate. Again on your right, you can see some Nissen huts, which are still in good condition.

wb_301015_1

Entrance “Witchford Memorabilia museum”

A bit further, at the foyer of a company, a small museum is dedicated to the crew and personel of RAF Witchford and RAF Mepal, a bit further from Witchford. It is called the RAF Witchford Display of memorabilia.
You can visit it for free, but are able to give a gift. What makes it worth to visit this? The answer is quite simpl: The original digged up Bristol Hercules engine of a Lancaster Mk. II and the lovely ladies Sue & Beth who guide you on a calm but enthousiastic way.

wb_301015_3

wb_301015_4

Monument 115 Squadron RAF

After leaving the museum, get back on the road and take the first turn right. At your right the control tower was located. You can also see some remainings of the main runway. When you drive to the top, a hedge seperates the runway with the  airfield. Left of the hedge, you can still see some concrete remainings.

Also, pay a visit to the monument, in dedication of th crews and the airfield. This monument is made as a runway, can it be more symbolic?
At the back of the monument, there is a “diary” about 115 Sqn RAF, which is interesting!

In our next webblog post, we will continue our trip around the former runways.

Thanks to Andy Laing for using his information and knowledge.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: