Voorbereiding #2 – Preparation #2

For the English version, please scroll down.

We starten onze tocht, beginnende aan het monument.
witchfordWanneer je nu de site verlaat en links het park uit gaat, volg de weg en sla links af. Rij tot je niet verder kan en stop aan de poort. Dit is “Bedwell Hey Lane” en de oorspronklijke hoofdingang van RAF Witchford.
Voertuigen zijn enkel mits toelating welkom, maar voetgangers hebben vrije doorgang en kunnen hun tocht verder zetten. Aan de rechterzijde heb je de toegangen tot de verschillende werkposten. Verderop links is het originele “wachthuisje”
Ga verder door en aan uw linkerkant zie je de Nissen huts, waarvan eerder reeds sprake.

Uiteindelijk kom je aan de achterzijde van het hekken, waarbij je her en der voetstappen kan zien in de oorspronkelijke beton. Blijkbaar vond iemand het nodig daar nog door te stappen toen die aan het drogen was.SONY DSC

SONY DSCWanneer je naar rechts stapt, kom je opnieuw aan een hek, dat je open kan doen en waarna je op de oorspronkelijke “perimeter track” komt. Geniet u voornamelijk van het mooie uitzicht dat u heeft!
U komt op een soort “kruispunt” van aardewegen, maar vergis u niet. Dit was oorspronkelijk een start- en landingsbaan, die nu grotendeels verdwenen is maar waarvan er nog enkele resten zichtbaar zijn.

Doorheen de wegen komt u her en der vlaktes tegen waar zich ooit gebouwen bevonden. Met wat geluk kan je in de grond nog de restanten van funderingen zien.

Volg de aardeweg verder en neem aan de splitsing de rechterkant. Hier ziet u nog restanten van het vroegere “bewapeningsgebouw”. Als je op deze weg verder gaat kom je op de weg “Ely – Cambridge”. Als je achter je kijkt, zie je de locatie van de type T2 hangar.

SONY DSC

Opnieuw aan uw rechterkant stond vroeger het gebouw waar de bommen werden gestockeerd.  Vandaag de dag is er helaas niets meer van te zien. Niettegenstaande is de perimeter track nog steeds goed zichtbaar. Let u ook op Ely Cathedral dat u van hier kan zien.
Nadat je de site verlaten hebt, rijdend op de weg vanuit Ely, passeer je enkele gebouwen die door RAF Witchford werden gebruikt. Een ervan is deel van een industrieel bedrijf, de andere zijn overwoekerd door onkruid en zijn in slechte staat.

As my English is not that good, I hereby give the text written by Andy Laing.

witchfordIf you now leave the site, and turn left out of the park, follow the road down and turn left. Drive along as far as you can and stop at the gate. This is Bedwell Hey Lane and the original main entrance to the airfield. Vehicle access is only by permission, but a ‘kissing gate’ allows walkers free access and walks across the field. Go through. On your right are the entrances to various works stations, denoted by covered brickworks, further along to your left is the site of the original guard-house. keep going, and on your left you will see the Nissen huts mentioned previously.

SONY DSCYou finally arrive at the rear of the security gate you were at earlier. There are several occurences of a worker having stood in the wet concrete, these footprints can be found at numerous points around the site, especially here. Turn right and walk through another farm gate and you are on the remainder of the perimeter track. From here you can walk around a large portion of the perimeter track, having great views across the field. In a short distance you join where the threshold of the second runway would have been, it too is now all but gone.

SONY DSCContinue walking round the perimeter track, after a while, you see it narrows, the sides becoming overgrown with weeds, If you look in the adjacent fields, you will find a large quantity of former airfield drainage piping, scattered amongst pieces of building left after demolition. Eventually you arrive at a split in the track. Access straight on is not permitted, but you can take the right fork and in front you will see the low-lying remains of the armoury. Walking down this section will eventually bring you onto the main Ely to Cambridge road. If you look straight ahead and to the right from where you are standing, you will see the location of one of the two type T2 hangars.

SONY DSCTo your right and behind, is the bomb store, a significant size in its day, covered in huts and stores, bustling with activity; today there is sadly no remaining evidence of this busy section of the airfield.  However, this part of the perimeter track is well-preserved and shows use by the local farmer who now uses a  majority of the site. But looking across back toward the industrial area, you get a real sense of wartime activity, Lancasters and Stirlings rumbling where you now stand, bomb crews readying aircraft and vehicles hurrying from one aircraft to the next. Take in the atmosphere before walking back the way you came. Keep your eye open to the right. Part way along here, you can see along the length of what remains of the second runway along to the point where you stood earlier by the memorial. The original concrete still evident and witness to the many aircraft that flew from here. A poignant moment indeed. Continue back the way you came taking in views across the filed and the stores area.

After leaving the site, drive back along the main road away from Ely, you will pass a number of derelict buildings once used by the RAF at Witchford. Indeed one such building is now a small industrial unit, the others overgrown and in a poor state of disrepair.

We did the tour together in July 2015. For the whole impression of RAF Witchford, visit his webblog: https://aviationtrails.wordpress.com/choose-your-trail/trail-11-around-ely-cambridgeshire/

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: