Preview 2019 book

Hieronder kan u stukjes tekst terugvinden die in het boek zullen verschijnen.

“Dankzij de familie van Flight Sergeant Frederick Albert Foster, kregen we een brief te zien die hij schreef een dag voor de fatale crash.
XXX Deze brief wordt begrijpelijkerwijs pas gepubliceerd in het boek XXX
Toen we deze brief voor het eerst te zien kregen, wist niemand echt goed hoe te reageren. Het was enerzijds een persoonlijke brief maar het illustreerde tegelijkertijd de harde realiteit van het oorlogsgebeuren.”

°°°°°

“Nadat ze hun doelwit, of toch datgene waarvan ze dachten dat hun doelwit was, hadden gebombardeerd keerden de bommenwerpers terug naar hun thuisbasis.
Het noodlot sloeg echter toe toen Lancaster KO-Y DS734 samen met nog een vijftal andere bommenwerpers om onduidelijke redenen afweek van de route. Vanuit Sint-Truiden was een ‘nachtjager’ opgestegen die even later zijn dodelijke vuur zou openen op de geallieerde bommenwerpers.

Heinz Wolfgang Schnaufer slaagt erin om eerst Lancaster HK 542
KO-J neer te halen om 2u03.

Omstreeks 2u28, op 3 km ten noorden van Mechelen op een hoogte van 5.800m ontlaadt de nachtjager zijn kanonnen op Lancaster KO-Y DS734.
Een motor is geraakt en het toestel vliegt brandend verder. Ooggetuigen zien het toestel eerst nog enkele rondjes boven Mechelen vliegen waarna het richting Sint-Katelijne-Waver vliegt.”

Wie meer info wenst over het project “2019 book” of zich wil inschrijven voor de maandelijkse update nieuwsbrief met extra’s kan terecht op “bram@ww2awards.com”

Lancaster

Below you can find some texts which will b published in the book.

“Thanks to the family of Flight Sergeant Frederick Albert Foster, we received a personal letter he wrote the day before the crash.
XXX This letter will, off course, be published only in the book XXX
When we first saw this letter, nobody knew what to say. It was such a personal letter but also it illustrated the reality of being away from home. ”

°°°°°

“After bombing their target, or what was believed  would be there target that night, the bombers flew back to their station.
But fate hit when Lancaster KOY DS734 along with five other bombers flew for unclear reasons a different route. From Sint-Trond was a ‘night hunter’ ascended who later would open its deadly fire on the Allied bombers.

Heinz Wolfgang Schnaufer managed to deadly damage Lancaster HK 542 KO-J around 2h03.

Around 2h28, on 3 km north of Mechelen at a height of 5.800m, he fired on Lancaster KO-Y DS734.
One engine was hit and the bomber flew burning above the city of Mechelen. Eyewitness saw how it circled above the Sint-Rombaut tower and flew towards  Sint-Katelijne-Waver.”

Not yet subscribed for our monthly newsletter with extra’s? Subscribe now via “bram@ww2awards.com”

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: