Ekeren Lancaster VN-Z ED810

Vandaag vond de inhuldiging plaats van een monument, gemaakt door Stef Van Eyck, ter nagedachtenis van de bemanningsleden van Lancaster VN-Z ED810.

Deze Lancaster stortte neer ter hoogte van ‘t Laar te Ekeren.
De inhuldiging vond plaats in het bijzijn van de Engelse ambassadeur, burgemeester Bart De Wever en Koen Palinckx, voorzitter van het districtscollege. Ook de broer van een bemanningslid was aanwezig en hielp mee het monument te onthullen.

Zaterdag 17 juni volgt een uitgebreider verslag van deze inhuldiging.

Today, the inauguration of a monument, designed by Stef Van Eyck, took place, in memory of the crew of Lancaster VN-Z ED810

These Lancaster crashed at ‘t Laar in Ekeren.
The inauguration took place in the presence of the British ambassador, Mayor Bart De Wever and Koen Palinckx, chairman of the district board. The brother of a crew member was present and helped to unveil the monument.

There will be a more detailed report of the inauguration on Saturday, June 17 .

 

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Ekeren Lancaster VN-Z ED810

  1. Great news!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: