Monument Ekeren Lancaster VN-Z ED810

In de nacht van 14 op 15 juni 1943 crashte Lancaster VN-ZZ ED810 van het 50ste Squadron RAF neer in het Laar, Ekeren.

Deze bommenwerper was vertrokkken te Skellingthorpe, Lincolnshire om het Duitse Oberhausen te bombarderen. Het toestel werd op zijn terugkeer neergehaald door de Duitse nachtjager Rudolf Frank.

Voor de zeven bemanningsleden kon geen hulp meer baten. Zij werden nadien begraven op het Schoonselhof. Deze bemanningsleden  worden voortaan ook in Ekeren herdacht met een monument van de hand van Stef Van Eyck.
Dit monument werd ingehuldigd op vrijdag 17 juni 2016, in de aanwezigheid van de Britse ambassadeur Alison Rose, burgemeester Bart De Wever en Koen Palinckx, voorzitter van het districtscollege. Naast deze prominenten waren ook familieleden van de andere bemanningsleden aanwezig.

De inhuldigingsplechtigheid werd geopend door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, gevolgd door een overvlucht van 2 F-16’s van het Belgische Leger.
Nadien volgden toespraken van Koen Palinckx, burgemeester Bart De Wever, Wim Govaerts (Lancasterdeskundige), Clive Baughnan die sprak namens de familie en ambassadeur Alison Rose.
Het monument werd onthuld door Koen Palinckx, Generaal Van Caelenberge, Stef Van Eyck en Alan Crawford, de broer van de piloot.

Na de onthulling van het monument volgden de traditionele kranslegging en volksliederen.
De plechtigheid werd afgesloten met een overvlucht van 3 SV4 toestellen.

Flying Office Albert Victor CRAWFORD – Piloot – 21 jaar
Sergeant Arthur Ernest DAVEY – Navigator – 26 jaar
Sergeant Joseph Brown MCHENDRY – Wireless Operator – 25 jaar
Sergeant William George REED – Bomb Aimer – 20 jaar
Sergeant Leslie TOAL – Flight Engineer – 29 jaar
Sergeant Charles Joseph BUCKLE – Mid Upper Gunner – 22 jaar
Sergeant Kenneth Ivor BOWERMAN – Rear Gunner – 20 jaar


In the night of June 14/15, 1943 Lancaster VN-ZZ ED810, 50th Squadron RAF, crashed in “het Laar”, Ekeren (Antwerp – Belgium)

This bomber departed in Skellingthorpe, Lincolnshire to bomb the German city of Oberhausen. On the way back, they were attacked by a German nightfighter, Rudolf Frank.

The seven crewmembers died in this crash. Afterwards they were buried at Schoonselhof Cemetry. They are now also commemorated in Ekeren with a monument, made by Stef Van Eyck.
The monument was inaugurated on Friday, June 17, 2016. Present were the British ambassador Alison Rose, mayor Bart De Wever and  Koen Palinckx, chairman of the district boar voorzitter van het districtscollege. Also relatives of the crewmembers were present on this ceremony.

The inauguration ceremony was opened by the Royal Band of the Air Force, followed by a flypast of two F-16s of the Belgian Army.
Afterwards y Koen Palinckx, Mayor Bart De Wever, Wim Govaerts (Lancaster Expert), Clive Baughnan speaking on behalf of the family and ambassador Alison Rose were speeching.
The monument was unveiled by Koen Palinckx, General Van Caelenberge, Stef Van Eyck and John Crawford, the brother of the pilot.

After the inauguration, the traditional wreath laying and national anthems followed.
The ceremony was ended with a flypast of 3 SV4 planes.

Flying Office Albert Victor CRAWFORD – Piloot – 21 jaar
Sergeant Arthur Ernest DAVEY – Navigator – 26 jaar
Sergeant Joseph Brown MCHENDRY – Wireless Operator – 25 jaar
Sergeant William George REED – Bomb Aimer – 20 jaar
Sergeant Leslie TOAL – Flight Engineer – 29 jaar
Sergeant Charles Joseph BUCKLE – Mid Upper Gunner – 22 jaar
Sergeant Kenneth Ivor BOWERMAN – Rear Gunner – 20 jaar

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Monument Ekeren Lancaster VN-Z ED810

  1. Another fabulous memorial for a group of very brave men.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: