Monthly Archives: December 2016

Spread the word

(For English, please scroll down)

Cadeautjes, traditionele gerechten, gezellig samenzijn, denken aan de dierbaren die er niet meer zijn, …
Het zijn maar enkele zaken die in deze periode van het jaar terugkeren.
Daar horen ook de gebruikelijke wensen bij voor een “Zalig Kerstfeest” en een voorspoedig nieuw jaar, in dit geval 2017.
Net als velen onder u hopen we dat 2017 een jaar wordt waarin we de donkere momenten die ons in 2016 troffen door terreurdaden, achter ons kunnen laten.

Toch willen we in deze periode ook even stil staan bij de leuke momenten  van het afgelopen jaar.
2016 was op “Lancaster stories” vlak een topjaar. Zo konden we heel dicht bij de BBMF Lancaster komen en werd gestart met de voorbereiding van het herdenkingsevent in 2019.
Daarnaast kregen we ook de kans om op enkele herdenkingen aanwezig te zijn, lezingen te geven en zo onze werking wat meer uitbreiden.

Zoals reeds eerder aangehaald zullen we in 2017 een onderdeel van THIO worden. THIO, ofwel The Holmes Intelligence Office, is een vereniging die zich wil toespitsen op het verspreiden van informatie over WO I/WO II naar personen toe die hulp nodig hebben bij hun opzoekwerk. Tevens staan zij ook in voor het naar voor brengen van herdenkingen, tentoonstellingen, workshops, …
Concreet zal er voor onze werking weinig veranderen, behalve dat wij gebruik kunnen maken van de know-how van de mensen van THIO en hierdoor nog meer kunnen inzetten op het brengen van posts voor jullie.

Voor 2017 hebben we inmiddels ook al één en ander op de planning staan. Zo zullen we een “aviation event” mee ondersteunen, enkel cruciale updates plaatsen over “project 2019” en onze special over 115 Sqn naar buiten brengen. Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken die u volgend jaar zal ontdekken.

We hopen u ook volgend jaar terug te mogen zien op onze webblog.

Wie meer informatie wenst of zich op de mailinglist van “project 2019” wil plaatsen, kan ons contacteren via bram@ww2awards.com

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2017!

—-

Presents, traditional food, socializing, thinking of the loved ones who are no longer …
These are just some things that come back at this time of year.
That includes the usual wishes for a “Merry Christmas” and a healthy new year, in this case 2017.
Like many of you, we hope to leave the dark moments of 2016, due to terrorist acts, behind us.

Yet we also want look back to the great moments of the past year.
2016 was just a great year for “Lancaster stories”. We were able to get very close to the BBMF Lancaster and started preparing the commemorative event in 2019.
In addition, we also got the chance to give some commemorations and attend lectures to expand our operation.

As previously mentioned, we will be a part of THIO in 2017. THIO or The Holmes Intelligence Office, is an association that wants to focus on spreading information about WWI / WWII to people who need help with their research work. Also, they are responsible for bringing up commemorations, exhibitions, workshops, …
Specifically, little will change for our operations, except that we can use the know-how of the people of THIO and will deploy more on bringing posts for you.

For 2017, we have now already some things planned. We will support an  “aviation event” , place som critical updates about”project 2019″ and bring our special out about 115 Sqn. Of course there are other things that you will discover next year.

We hope also to be able to see you again next year on our weblog.

Those who want more information or wants to be put on the mailing list of “Project 2019”, contact us at bram@ww2awards.com

Merry Christmas and a healthy 2017!

Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Mars & Mercurius

Op 28 november werd in opdracht van de “Koninklijke kring Mars & Mercurius Antwerpen” een lezing gehouden over Lancaster KO-Y DS734.
Dit vond plaats in de kazerne te Burcht, waar de 11e Genie is gehuisvest.

Na een verwelkoming van de groep, ca. 60 personen, werd er eerst een  rondleiding gegeven in de twee zalen die een beeld geven van de genietroepen door ex-militairen.
Er was aandacht voor de genietroepen in WO I & WO II, alsook voor de huidige taak van de genietroepen.

Nadien was het tijd voor een natje, gevolgd door de lezing over Lancaster KO-Y DS734. Gedurende 45 minuten kregen de aanwezigen informatie over de crash, bemanningsleden, alsook over de komende activiteiten rond de herdenking van deze crash.
Het publiek luisterde geïnteresseerd en tijdens de vragenronde kwamen dan ook enkele eerder technische vragen aan bod.

We danken hierbij nogmaals het bestuur van Mars & Mercurius voor de interesse in ons project.


Meer foto’s over ons bezoek zijn hier beschikbaar
More photos are available here

—-
We were ordered by the “Koninklijke kring Mars & Mercurius Antwerpen” to talk about  Lancaster KO-Y DS734.
This took place at Burcht, at the military base of the 11th engineers corps.

After a warm welcome in a very cold weather, the 60 people were guided through the two exhibition rooms by an ex-soldier. The exhibition rooms showed the active moments of the engineer corps from WW I, WW II and even the present times.

Afterwards, we were presented a drink, followed by our talk about Lancaster KO-Y DS734. 45 minutes later, the present people were informed about the crash, crewmembers and ongoing commemoration projects.

The audience listened very interested and during the question and answer session some more technical questions were discussed.

We wish to thank the board of Mars & Mercurius for their intrest in our project.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: