Spread the word

(For English, please scroll down)

Cadeautjes, traditionele gerechten, gezellig samenzijn, denken aan de dierbaren die er niet meer zijn, …
Het zijn maar enkele zaken die in deze periode van het jaar terugkeren.
Daar horen ook de gebruikelijke wensen bij voor een “Zalig Kerstfeest” en een voorspoedig nieuw jaar, in dit geval 2017.
Net als velen onder u hopen we dat 2017 een jaar wordt waarin we de donkere momenten die ons in 2016 troffen door terreurdaden, achter ons kunnen laten.

Toch willen we in deze periode ook even stil staan bij de leuke momenten  van het afgelopen jaar.
2016 was op “Lancaster stories” vlak een topjaar. Zo konden we heel dicht bij de BBMF Lancaster komen en werd gestart met de voorbereiding van het herdenkingsevent in 2019.
Daarnaast kregen we ook de kans om op enkele herdenkingen aanwezig te zijn, lezingen te geven en zo onze werking wat meer uitbreiden.

Zoals reeds eerder aangehaald zullen we in 2017 een onderdeel van THIO worden. THIO, ofwel The Holmes Intelligence Office, is een vereniging die zich wil toespitsen op het verspreiden van informatie over WO I/WO II naar personen toe die hulp nodig hebben bij hun opzoekwerk. Tevens staan zij ook in voor het naar voor brengen van herdenkingen, tentoonstellingen, workshops, …
Concreet zal er voor onze werking weinig veranderen, behalve dat wij gebruik kunnen maken van de know-how van de mensen van THIO en hierdoor nog meer kunnen inzetten op het brengen van posts voor jullie.

Voor 2017 hebben we inmiddels ook al één en ander op de planning staan. Zo zullen we een “aviation event” mee ondersteunen, enkel cruciale updates plaatsen over “project 2019” en onze special over 115 Sqn naar buiten brengen. Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken die u volgend jaar zal ontdekken.

We hopen u ook volgend jaar terug te mogen zien op onze webblog.

Wie meer informatie wenst of zich op de mailinglist van “project 2019” wil plaatsen, kan ons contacteren via bram@ww2awards.com

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2017!

—-

Presents, traditional food, socializing, thinking of the loved ones who are no longer …
These are just some things that come back at this time of year.
That includes the usual wishes for a “Merry Christmas” and a healthy new year, in this case 2017.
Like many of you, we hope to leave the dark moments of 2016, due to terrorist acts, behind us.

Yet we also want look back to the great moments of the past year.
2016 was just a great year for “Lancaster stories”. We were able to get very close to the BBMF Lancaster and started preparing the commemorative event in 2019.
In addition, we also got the chance to give some commemorations and attend lectures to expand our operation.

As previously mentioned, we will be a part of THIO in 2017. THIO or The Holmes Intelligence Office, is an association that wants to focus on spreading information about WWI / WWII to people who need help with their research work. Also, they are responsible for bringing up commemorations, exhibitions, workshops, …
Specifically, little will change for our operations, except that we can use the know-how of the people of THIO and will deploy more on bringing posts for you.

For 2017, we have now already some things planned. We will support an  “aviation event” , place som critical updates about”project 2019″ and bring our special out about 115 Sqn. Of course there are other things that you will discover next year.

We hope also to be able to see you again next year on our weblog.

Those who want more information or wants to be put on the mailing list of “Project 2019”, contact us at bram@ww2awards.com

Merry Christmas and a healthy 2017!

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: