Uncategorized

Book

As soon as the English version is available a more correct price incl. shipping will be updated also.
This text handles the dutch version of the book

“The city of Mechelen, in coöperation with the 8 Mei Comite Mechelen invite u on Saturday April 27th for the book release at the city hall.
The book, written by Bram Dermout, brings the story of the British Avro Lancaster bomber and his tragic faith of the crew that crashed in Sint-Katelijne-Waver in 1944.
Everybody is welcome from 16h00. Book release will start at 16.15.
The book is writtin in Dutch, but will be available next year also in English (probably november 2019). You can pre-order a dutch version book via Bram Dermout, e-mail: bram@ww2awards.com, for € 17,50.
For each book sold, € 2 will go to the “display of memorabilia” in Witchford, former airbase of 115 sqn.
Shipping is €5 or you can have your copy at the book release.

After the book release, the city council offers a drink for the present people and the relatives.
Subscription is needed via 8 Mei comité Mechelen before April 19th”

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Boek / Book

Met dank aan het 8 Mei comité Mechelen voor de tekst & samenwerking

Boek

Categories: Uncategorized | Leave a comment

2019

Binnen enkele weken gaan we richting Engeland om daar contact te hebben met de uitgever van het boek.
Deze uitgever zal instaan voor het uitbrengen van de NL en EN versie van het boek.
Op deze manier zal er opnieuw een stap verder gezet worden voor het boek.

Recent werd besloten om uit de groep “Flyboys” te stappen, daar de samenwerking zeer stroef begon te lopen. Niettegenstaande zal er op Lancastervlak nog een en ander op de agenda blijven staan. Ook voor volgend jaar zijn al enkele lezingen geboekt.


Within a few weeks we will head to England, to meet our publisher of the book.
The publisher will be the same for the NL and EN version of the book.

Recently we quitted the group “Flyboys” as working together was more and more difficult. But, there will be a lot ot things about Lancaster on our projectlines.
Also, some readings for 2019 are already booked.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

24-4-2018

For English, please scroll down

Op 24 april werd de herdenking gehouden, voor wat die nacht 74 jaar geleden gebeurde.
Dit jaar was er naast vertegenwoordiging van de gemeente Sint-Katelijne-Waver, ook een afgevaardigde schepen voor de stad Mechelen.

De crewleden werden één voor één afgeroepen als blijvende herinnering voor onze vrijheid.

On April 24, the commemoration was held, for the crash that would be 74 years ago that night.
This year there was a delegation of the town of Sint-Katelijne-Waver, but also from the town of Mechelen.

The name of the crewmembers was called out, to be in our memory for ever.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

24 april 2018

Dinsdag 24 april 2018 – Hoeveweg (Sint-Katelijne-Waver)
19u30

Herdenking n.a.v. het neerstorten van de Britse bommenwerper (Lancaster Mk II) die 74 jaar geleden neerstortte te Pasbrug.

Personen die dit wensen kunnen tijdens de herdenking een bloemstukje of krans neerleggen.

Tuesday April 24th 2018 – Hoeveweg (Sint-Katelijne-Waver)
19h30

Commemoration for the crashed Lancaster bomber (Lancaster Mk II) 74 years ago near Pasbrug.

Persons who want to lay a wreath are welcome to do so whilst the commemoration

Categories: Uncategorized | Leave a comment

1-12-1917

Vrijdag 1 december 2017 was het exact 100 jaar geleden dat 115 SQN werd opgericht.
De “115 Research group Belgium” trok naar Engeland en hield er een een herdenking, tentoonstelling in het “Display of memorabilia” en geleide wandeling, als eerbetoon aan dit squadron.
Flt Lt Andrew Sell vertegenwoordigde 115 (R) Sqn RAF, Geoff Reynolds vertegenwoordigde  “The Mildenhall Register” en Tina & Roger Vermeylen – Jonkers waren in naam van Operation Neptune aanwezig.

Tijdens de herdenking werd kort stilgestaan bij de stichting van 115 SQN alsook bij enkele historische feiten van dit squadron.
In het “Display of memorabilia” werd een tentoonstelling gehouden met pop-up banners over de gecrashte Lancaster te Pasbrug, alsook informatie over Heinz Schnaufer.

De geleide wandeling werd gehouden, met toestemming van de eigenaar dhr. David Brand, op het voormalige vliegveld, dat nu dus een industrieterrein is. Jammergenoeg had het de nacht ervoor gesneeuwd en diende de wandeling ingekort te worden. Niettegenstaande kregen de wandelaars toch een goed zicht op de omvang van het voormalige vliegveld.
De aanwezigen stonden versteld van de hoeveelheid gebouwen en andere tastbare zaken die heden ten dage nog verwijzen naar het verleden van het industrieterrein.

Meer informatie:

http://www.rafwitchfordandmepal.co.uk

https://aviationtrails.wordpress.com/choose-your-trail/trail-11-around-ely-cambridgeshire

http://www.115squadron-raf.be

This slideshow requires JavaScript.

Friday December 1, 2017 marked the 100th anniversary of the foundation of 115 SQN RAF.
The “115 Sqn Research group Belgium” went to England to held a commemoration, a small exhibition in the “Display of Memorabilia” and a guided walk.
Flt Lt Andrew Sell represented 115 (R) Sqn RAF and Geoff Reynolds represented “The Mildenhall Register” and Tina & Roger Vermeylen – Jonkers represented Operation Neptune vzw.
Also some relatives of former 115 Sqn serving veterans were present.

During the commemoration, some remarquable facts about 115 SQN were presented and we took time to especially commemorate the crew of Lancaster KO-Y DS734.

Before and after the commemoration, an exhibition was held with pop-up banners about that Lancaster.

The guided walk, which was shortened due to (snow)weather conditions, took place with permission of David Brand, owner of the property.
The people who did the guided walk, saw some remainings which are today still visible on the former airfield.

More information:

http://www.rafwitchfordandmepal.co.uk

https://aviationtrails.wordpress.com/choose-your-trail/trail-11-around-ely-cambridgeshire

http://www.115squadron-raf.be

 

Categories: Uncategorized | 3 Comments

1 december 2017

For English please scroll down
100

Beste vrienden,

Op 1 december 2017 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat 115 Sqn RAF werd gesticht..
De, Belgische research groep rond Lancaster KO-Y DS734 & 115 Sqn RAF, houdt daarom een herdenking te Witchford, Engeland.

1 december 2017 – R.A.F Witchford Collection of Memorabilia (Grovemere House, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambs, CB6 3NW)

10:00 verwelkoming aan het R.A.F. Witchford Collection of Memorabilia met mogelijkheid tot vrij bezoek daar alsook een kleine tentoonstelling over Lancaster DS734 KO-Y die in België neerstortte.

11h30 herdenking aan het monument voor 115 Sqn RAF

12h15 begeleide wandeling rond het voormalige vliegveld.

Dear friends,

1 december 2017 will be the 100th anniversary of the foundation of 115 Sqn RAF.
We, the Belgian research group about Lancaster KO-Y DS734 & 115 Sqn RAF, are holding a commemoration at Witchford to remember the foundation.

1 december 2017 – R.A.F Witchford Collection of Memorabilia (Grovemere House, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambs, CB6 3NW)

10:00 welcome at the R.A.F. Witchford Collection of Memorabilia with possibility to visit the Collection of Memorabilia & small exhibition about Lancaster DS734 KO-Y that crashed in Belgium.

11h30 commemoration at the monument for 115 Sqn RAF

12h15 guided walk around the former airfield

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

1944-2017

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Spread the word

(For English, please scroll down)

Cadeautjes, traditionele gerechten, gezellig samenzijn, denken aan de dierbaren die er niet meer zijn, …
Het zijn maar enkele zaken die in deze periode van het jaar terugkeren.
Daar horen ook de gebruikelijke wensen bij voor een “Zalig Kerstfeest” en een voorspoedig nieuw jaar, in dit geval 2017.
Net als velen onder u hopen we dat 2017 een jaar wordt waarin we de donkere momenten die ons in 2016 troffen door terreurdaden, achter ons kunnen laten.

Toch willen we in deze periode ook even stil staan bij de leuke momenten  van het afgelopen jaar.
2016 was op “Lancaster stories” vlak een topjaar. Zo konden we heel dicht bij de BBMF Lancaster komen en werd gestart met de voorbereiding van het herdenkingsevent in 2019.
Daarnaast kregen we ook de kans om op enkele herdenkingen aanwezig te zijn, lezingen te geven en zo onze werking wat meer uitbreiden.

Zoals reeds eerder aangehaald zullen we in 2017 een onderdeel van THIO worden. THIO, ofwel The Holmes Intelligence Office, is een vereniging die zich wil toespitsen op het verspreiden van informatie over WO I/WO II naar personen toe die hulp nodig hebben bij hun opzoekwerk. Tevens staan zij ook in voor het naar voor brengen van herdenkingen, tentoonstellingen, workshops, …
Concreet zal er voor onze werking weinig veranderen, behalve dat wij gebruik kunnen maken van de know-how van de mensen van THIO en hierdoor nog meer kunnen inzetten op het brengen van posts voor jullie.

Voor 2017 hebben we inmiddels ook al één en ander op de planning staan. Zo zullen we een “aviation event” mee ondersteunen, enkel cruciale updates plaatsen over “project 2019” en onze special over 115 Sqn naar buiten brengen. Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken die u volgend jaar zal ontdekken.

We hopen u ook volgend jaar terug te mogen zien op onze webblog.

Wie meer informatie wenst of zich op de mailinglist van “project 2019” wil plaatsen, kan ons contacteren via bram@ww2awards.com

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2017!

—-

Presents, traditional food, socializing, thinking of the loved ones who are no longer …
These are just some things that come back at this time of year.
That includes the usual wishes for a “Merry Christmas” and a healthy new year, in this case 2017.
Like many of you, we hope to leave the dark moments of 2016, due to terrorist acts, behind us.

Yet we also want look back to the great moments of the past year.
2016 was just a great year for “Lancaster stories”. We were able to get very close to the BBMF Lancaster and started preparing the commemorative event in 2019.
In addition, we also got the chance to give some commemorations and attend lectures to expand our operation.

As previously mentioned, we will be a part of THIO in 2017. THIO or The Holmes Intelligence Office, is an association that wants to focus on spreading information about WWI / WWII to people who need help with their research work. Also, they are responsible for bringing up commemorations, exhibitions, workshops, …
Specifically, little will change for our operations, except that we can use the know-how of the people of THIO and will deploy more on bringing posts for you.

For 2017, we have now already some things planned. We will support an  “aviation event” , place som critical updates about”project 2019″ and bring our special out about 115 Sqn. Of course there are other things that you will discover next year.

We hope also to be able to see you again next year on our weblog.

Those who want more information or wants to be put on the mailing list of “Project 2019”, contact us at bram@ww2awards.com

Merry Christmas and a healthy 2017!

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Mars & Mercurius

Op 28 november werd in opdracht van de “Koninklijke kring Mars & Mercurius Antwerpen” een lezing gehouden over Lancaster KO-Y DS734.
Dit vond plaats in de kazerne te Burcht, waar de 11e Genie is gehuisvest.

Na een verwelkoming van de groep, ca. 60 personen, werd er eerst een  rondleiding gegeven in de twee zalen die een beeld geven van de genietroepen door ex-militairen.
Er was aandacht voor de genietroepen in WO I & WO II, alsook voor de huidige taak van de genietroepen.

Nadien was het tijd voor een natje, gevolgd door de lezing over Lancaster KO-Y DS734. Gedurende 45 minuten kregen de aanwezigen informatie over de crash, bemanningsleden, alsook over de komende activiteiten rond de herdenking van deze crash.
Het publiek luisterde geïnteresseerd en tijdens de vragenronde kwamen dan ook enkele eerder technische vragen aan bod.

We danken hierbij nogmaals het bestuur van Mars & Mercurius voor de interesse in ons project.


Meer foto’s over ons bezoek zijn hier beschikbaar
More photos are available here

—-
We were ordered by the “Koninklijke kring Mars & Mercurius Antwerpen” to talk about  Lancaster KO-Y DS734.
This took place at Burcht, at the military base of the 11th engineers corps.

After a warm welcome in a very cold weather, the 60 people were guided through the two exhibition rooms by an ex-soldier. The exhibition rooms showed the active moments of the engineer corps from WW I, WW II and even the present times.

Afterwards, we were presented a drink, followed by our talk about Lancaster KO-Y DS734. 45 minutes later, the present people were informed about the crash, crewmembers and ongoing commemoration projects.

The audience listened very interested and during the question and answer session some more technical questions were discussed.

We wish to thank the board of Mars & Mercurius for their intrest in our project.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: