Posts Tagged With: Bomber Command

In commemoration

Vandaag, 91 jaar geleden, werd Sgt. Frank Desmond King geboren.
Deze jongeman stierf bij de crash van Lancaster KO-Y DS734 te Pasbrug.

Lest we forget!

Today, 91 years ago, Sgt. Frank Desmond King geboren.
This youngster died at the crash of Lancaster KO-Y DS734 at Pasbrug.

Lest we forget

 

Advertisements
Categories: DS734 | Tags: , , , , , | 1 Comment

Remembranc Day #2

The English text, can be found beneath the photos in this post.

Zondag 8 november waren we aanwezig op de herdenkingsplechtigheid in de kerk te Witchford. Naast enkele familieleden van 115 Sqn leden, waren er ook veteranen en een afvaardiging van de RAF. Het relatief kleine kerkje zat helemaal vol.
Na de kerkdienst was er nog een kleine herdenking aan het monument voor de crewleden van 115 Sqn.

SONY DSC
SONY DSCFrank Leatherdale DFC, de voormalige Squadron Leader van 115 Sqn RAF in WW2 was aanwezig en sprak de “exhortation” uit. De aanwezige mensen konden op dat moment niet anders dan even het hoofd te buigen, toen deze 93-jarige man de woorden uit zijn mond liet komen, een voor een geladen door herinnering aan zijn verloren vrienden.
De eerste krans aan het monument werd door Frank Leatherdale DFC zelf gelegd. Nadien volgden de huidige Squadron Leader van 115 Sqn RAF, RAF cadetten en familieleden van overleden crewleden.
Ook wij legden bloemen neer ter herinnering aan de gesneuvelde 115 Sqn leden.

Uit de gesprekken achteraf konden we voornamelijk opmerken dat de mensen bewondering hadden voor het feit dat we speciaal voor het herdenkingsweekend vanuit België waren afgereisd. Tevens waren we in de mogelijkheid enkele contacten te leggen voor onze projecten omtrent Lancaster KO-Y DS734.
SONY DSCSONY DSC


On Sunday November 8, we were present at the commemoration service at Witchford Church. Present were former 115 Sqn members, relatives of crewmembers and a delegation of the RAF.  The small church was complete full of people commemoration.
After the commemoration service, there was a small commemoration at the monument for 115 Sqn.

SONY DSCSONY DSC

Frank Leatherdale DFC, the former Squadron Leader of 115 Sqn RAF in WW2 was present and said the “exhortation”. When he spoke, his words were full of emotions, thinking back at his friends.
The first wreath was laid by Frank Leatherdale DFC himself. Afterwards, followed by the present Squadron Leader of 115 Sqn, RAF Cadets, veterans and relatives of veterans/fallen.
We also laid down some flowers for the fallen of 115 Sqn.

When we spoke to persons present at the commemoration, they told us how great it was we especially came from Belgium this weekend for the commemoration service. We were also able to make some contact to people involving our Lancaster KO-Y DS734 projects for the future.

SONY DSCSONY DSC

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | 2 Comments

Voorbereiding #1- Preparation #1

For the English version, please scroll down

https://i0.wp.com/www.lancs-fusiliers.co.uk/rememberance%20Liverpool%202006/When1.jpgVolgend weekend zijn we in Engeland. We gaan naar Witchford voor de herdenkingsplechtigheid op Remembrance Day. In juli dit jaar, maakten we reeds een bezoek aan de site, waarvan u hier een uitleg krijgt.

RAF Witchford is de laatste thuisbasis geweest van 115 Squadron RAF en ook de plaats van waar Lancaster KO-Y DS734 vertrok op 24 april 1944 op missie naar Karlsruhe. Zoals u op deze webblog reeds kon lezen, crashte dit toestel helaas te Pasbrug op 25 april 1944.
Witchford is enkele kilometer gelegen van Ely. De prachtige kathedraal diende als herkenningspunt voor de piloten om het vliegveld te vinden. Vandaag de dag is het een industrieterrein waarop nog enkele restanten van voorheen te zien zijn.

Zo is de “perimeter track” een van de huidige banen van het industrieterrein die je langsheen de enige overblijvende B1 hangar leidt op de site.
De technische site bevond zich op de westelijke zijde van het vliegveld achter de lange perimeter track. Er werden enkele Nissen hutten gebouwd als werkplaats alsook een standaard 343/43 uitkijktoren, Braithwaite watertoren en rond de 150 gebouwen voor ondersteuning. Er resten nog enkele Nissen hutten op de site die vandaag eerder als stockeerplaats worden gebruikt.

Het industriepark ontleende zijn naam aan de Lancaster bommenwerper die op Witchford gestationeerd waren. 196 Sqn RAF ruilde zijn Stirling IIIs in voor Lancaster bommenwerpers. Dit omdat het meer en meer werd ingezet voor zwaardere bommenwerpermissies.

195 Sqn RAF werd te Witchford gereformeerd, gebruik makende van 115 Sqn RAF, die destijds gestationeerd was op RAF Little Snoring te Norfolk.
513 Sqn RAF, ook gevormd te Witchford, gebruikte nog steeds Stirlings maar werd nooit operationel en verliet Witchford 2 maand nadien.

Op 26 november 1943 stegen 12 bommenwerpers op te RAF Little Snoring om Berlijn te bombarderen. Deze bommenwerpers van 115 Sqn dienden na de missie te landen op RAF Witchford, hun nieuwe thuisbasis. Een toestel keerde niet meer terug.
115 Sqn RAF was het eerste Squadron dat volledig voorzien werd van de Lancaster Mk. II toestellen. Het was met dit type toestel dat 115 Sqn RAF de eerste 8000 lb bom op Berlijn dropte gedurende de campagne tegen de Duitse hoofdstad.

wb_301015_2

3 Nissen hutten

Zoals reeds eerder geschreven, is RAF Witchford tegenwoordig een industrieterrein. Wanneer je het industrieterrein binnen gaat, kom je op de originele perimeter track. Aan uw rechterzijde is de plaats waar de hangars stonden en het onderhoud werd gedaan. Ook kan u daar een originele B1 hangar zien, die hier en daar voorzien is van nieuwe panelen.
Op het eind van de weg kom je aan een beveiligingshek. Daar zijn er, opnieuw aan de rechterkant, enkele hutten zichtbaar, de originele die nog in goede staat zijn.

wb_301015_1

Ingang “Witchford Memorabilia museum”

Een beetje verder is er, in de foyer van een bedrijf, een klein museum opgericht ter ere van de crews en personeel dat op RAF Witchford en het nabijgelegen RAF Mepal werkte. De correcte benaming is het RAF Witchford Display of memorabilia.
De toegang is gratis, maar wie dit wil kan er vrijblijvend een donatie doen. Wat het zeker de moeite maakt is een Bristol Hercules motor die er staat van een Lancaster Mk II. Sue en Beth geven je graag wat uitleg over de stukken.

wb_301015_3

Bristol Hercules motor

wb_301015_4

Monument 115 Squadron RAF

Wanneer u het museum verlaat, keer terug op de weg die u nam en sla rechts af. Op uw rechterzijde bevond zich de controletoren. Hier komt u op de restanten van de start- en landingsbaan. Wanneer je naar het begin rijdt, zal je zien dat er een haag staat die de baan scheidt met het veld. Links van deze haag kan je nog originele betonresten zien.

Breng zeker ook een bezoek aan het monument iets verderop, ter ere van de crews en het vliegveld. Dit monument is gebaseerd op een start- en landingsbaan, symbolischer kan niet.
Op de achterzijde van het monument staan er enkele opmerkelijke feiten over 115 Sqn RAF, zeker de moeite waard om te lezen.

In onze volgende post, gaan we verder met een rondtrip op en rond de start- en landingsbanen.

Met dank aan Andy Laing, voor het gebruiken van zijn informatie en kennis

https://i0.wp.com/www.lancs-fusiliers.co.uk/rememberance%20Liverpool%202006/When1.jpg

Next weekend, we will be in England, where we pay a visit to Witchford at Remembrance Day.
In July 2015, we already went to Witchford. Below you can find information about what we saw.

RAF Witchford was the last base of 115 Sqn RAF and from which Lancaster KO-Y DS734 departed on April 24, 1944 on a mission to Karlsruhe. As you probably already read on this webblog, this bomber crashed near Pasbrug on April 25, 1944.

Witchford is located a few miles of Ely. The famous cathedral was a landmark for the bombercrews to land on Witchford. Today, the former airfield is now an industrial estate with a few remainings of RAF Witchford.

One of the roads on the zone, is the former “perimeter track” on which you can see to your right the only remaining B1 hangar.
The technical site was located on the western part of the airfield behind the perimeter track. Nissen huts were build as workshops, a standard 343/43 Watch Office, a Braitwaite water tower and around 150 buildings for support. A few Nissen huts are still on the site today.

The industrial estate, is named after the Lancaster bombers who flew on RAF Witchford. 196 Sqn RAF flew originally with Stirlings IIIs on Witchford, but replaced them by Lancasters as they have to be part in heavy bomber missions.

195 Sqn RAF, was reformed at Witchford, using elements of 115 Sqn RAF, who was based on RAF Little Snoring at Norfolk.
513 Sqn RAF, also formed at Witchford, used the Stirlings, but was never operational and was disbanded 2 months later.

On November 26, 1943, 12 bombers departed at RAF Little Snoring to bomb Berlin. These bombers, part of 115 Sqn RAF had to land on the return at RAF Witchford, their new base. One of the bombers was lost in action.
115 Sqn RAF was the first Squadron that was fitted with the Lancaster Mk. II bombers. It was with this bomber the squadron dropped the first 8000 lb bomb in the campaign against the German capital.

wb_301015_2

3 Nissen huts

As already written, RAF Witchford is now an industry estate. When you enter it you are on the original perimeter track. At your right were the hangars and maintenance buildings located. Also, you can view the only remaining B1 hanger, which has been renewed with some parts.
At the end of the road, you see a security gate. Again on your right, you can see some Nissen huts, which are still in good condition.

wb_301015_1

Entrance “Witchford Memorabilia museum”

A bit further, at the foyer of a company, a small museum is dedicated to the crew and personel of RAF Witchford and RAF Mepal, a bit further from Witchford. It is called the RAF Witchford Display of memorabilia.
You can visit it for free, but are able to give a gift. What makes it worth to visit this? The answer is quite simpl: The original digged up Bristol Hercules engine of a Lancaster Mk. II and the lovely ladies Sue & Beth who guide you on a calm but enthousiastic way.

wb_301015_3

wb_301015_4

Monument 115 Squadron RAF

After leaving the museum, get back on the road and take the first turn right. At your right the control tower was located. You can also see some remainings of the main runway. When you drive to the top, a hedge seperates the runway with the  airfield. Left of the hedge, you can still see some concrete remainings.

Also, pay a visit to the monument, in dedication of th crews and the airfield. This monument is made as a runway, can it be more symbolic?
At the back of the monument, there is a “diary” about 115 Sqn RAF, which is interesting!

In our next webblog post, we will continue our trip around the former runways.

Thanks to Andy Laing for using his information and knowledge.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , | Leave a comment

Kleur – Colors

We beschikken, dankzij de families, over foto’s van de crewleden die op 25 april 1944 het leven lieten bij de crash te Pasbrug.
Tijdens de oorlogsjaren waren dit vaak sepia gekleurde foto’s van de crewleden in hun “service dress”.
Vandaag de dag staat de technologie een pak verder. Zo is het zelfs mogelijk om deze foto’s digitaal in te laten kleuren.

Voor ons project “2019book” lieten we 10 foto’s digitaal inkleuren door Benoit Vienne. Het resultaat was verbluffend, ook voor de familieleden. Door de foto’s in kleur om te zetten, brachten we de overleden crewleden een beetje terug bij hun familie.

Wie zelf interesse heeft om oude foto’s in te laten kleuren kan Benoit contacteren voor meer informatie door een mail sturen (Frans- of Engelstalig) via “frenchcut62@gmail.com”


Thanks to the relatives of the crewmembers who died at Pasbrug on April 25, 1944 we have some photos of them.
During wartime, the photos were mostly printed in sepia color and while wearing a “service dress”.
Today, modern technology allows us to get colors to those photos.

For our “2019book” project, we selected 10 photos and let them colored digital by Benoit Vienne. The result was fantastic, also proved by the relatives. By coloring the photos we brought the crewmembers a bit back to their relatives.

Anyone who is interested to have his old photos colorised, can contact Benoit by sending an e-mail (French or English spokn) at “frenchcut62@gmail.com”

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , | Leave a comment

19 – 10 – 1920

Op 19 oktober 1920 werd Robert Roland Cagienard geboren. Hij liet jammer genoeg het leven in de crash te Pasbrug (grens Mechelen – Sint-Katelijne-Waver) op 25 april 1944.
Robert Roland Cagienard zou dit jaar 95 jaar zijn geworden.

Op de foto staat de afbeelding van “The Y’s Owells”. Robert Roland Cagienard was echter geen “Y’s Owell” maar het toestel, Lancaster KO-Y DS734 was het toestel dat ten tijde van Audrey Howell DFC, voorzien was met de prachtige nose art van “The Y’s Owells”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Commemoration_3

Robert Roland Cagienard was born on october 19, 1920. He unfortunately died in the crash at Pasbrug (border Mechelen – Sint-Katelijne-Waver) on April 25, 1944.
Robert Roland Cagienard would have been 95 years old in 2015.

On the photo you can see “The Y’s Owells”. Robert Roland Cagienard was not a “Y’s Owell” but the bomber, Lancaster KO-Y DS734 had the beautiful nose art of “The Y’s Owells” when Audrey Howell DFC flew her.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | 2 Comments

Respect

Eerbetoon aan:

Lancaster KO-Y DS734 met een origineel scapulierke van een bemanningslid
Halifax NP-R JD259 met zand van de crashsite

Vergezeld van een kaars “We will remember them – for peace”, een originele RAF kepie en originele RAF wing

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tribute to:

Lancaster KO-Y DS734 with an original scapular of a crewmember
Halifax NP-R JD259 with sand of the crashsite

Together with a candle “We will remember them – for peace”, an original RAF kepi and original RAF wing

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , | 1 Comment

Post

Vandaag ontving ik met enige trots 3 items die werden verzonden door de familie van Robert Roland Cagienard.
Een originele foto van Robert, gemaakt tussen 1940 en 1944.
Een kopie van de foto samen met zijn verloofde.
Een originele RAF wing die hij kreeg terwijl hij in dienst was.

Zoals gezegd ben ik trots dit te mogen ontvangen, maar ook zeer dankvol.
Robert Roland Cagienard stierf op 24 april 1944, maar leeft verder in onze gedachten. “Lest we forget”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Original Cagienard

Today I proudly received 3 items by the family of Robert Roland Cagienard.
An original photo of Robert, made between 1940 and 1944.
A copy of a photo with the girl he was engaged to.An original RAF wing which he received while being on service.

As said I’m proud to receive this but also I am very thankfull for what was send.
Robert Roland Cagienard died on April 24, 1944 but lives further in our thoughts! Lest we forget.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Update 2019 boek

Op dit moment wordt er aan een nieuw hoofdstuk geschreven voor het “2019 boek project.”
Dit hoofdstuk zal de crash behandelen van Lancaster KO-Y DS734.
Niet enkel de crash op zich zal beschreven worden, ook de missie, crewleden, ooggetuigenverslagen komen hier aan bod.
Tevens zal dit hoofdstuk in het boek voorzien worden van de nodige authentieke foto’s.

Wie meer info wenst of zich wil inschrijven voor de maandelijkse update nieuwsbrief met extra’s kan terecht op “bram@ww2awards.com”


At this moment we’re writing on a new chapter for the “2019 book project”.This chapter is about the crash of Lancaster KO-Y DS734.
Not only the crash itself will be written down in this chapter, also the mission, crewmembers and eyewitness testimony will be written down.
In the book, some authentic photos will be added.

Any person who wants more information or want to subscribe for the monthly newsletter can contact us on “bram@ww2awards.com”

Categories: DS734 | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Behind the scenes #2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Writing the book

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Behind the scenes book 2019

Achter de schermen van het boek schrijven:

Behind the scenes of writing the book:

Green: needed or already done

Orange: in progress

Red: not needed or not done

Schermafbeelding 2015-09-09 om 20.30.22

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , | 2 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: