Monthly Archives: June 2016

Research

We werden door Best Boy Productions/MAFIA gevraagd om informatie aan te leveren.
Dit voor hun documentaire “Luchtvaart tijdens WO II”.

Na 2 jaar “online” te zijn breien we dus alweer een extra aan onze verwezenlijkingen.


We were asked by Best Boy Productions/Mafia to help with research.
The information we provide will be used in the documentary “Aviation during WW II”.

After 2 years being “online” we gain a new experience  to our achievements.

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Kleine zus/Little sister

This slideshow requires JavaScript.

Zondag 26 juni 2016 vond de herdenking plaats te Hombeek/Leest van de bemanningsleden die omkwamen bij de crash van Halifax JD259 NP-R van het 158 Sqn RAF.
Ondanks het barslechte weer kwamen een tiental mensen de herdenking bijwonen, onder hen burgemeester Bart Somers en schepen Stefaan Deleus.

De herdenking werd voorgedragen door Tina Vermeylen-Jonkers, voorzitster van Operation Neptune, die er aan houdt de herdenking plaats te laten vinden.
We verwijzen naar hun website door voor meer informatie omtrent het monument en de crash.

Met dank aan Bob Lams voor het gebruik van zijn foto’s.


A commemoration for the crewmembers of Halifax JD259 NP-R of 158 Sqn RAF, took place on Sunday June 26, 2016.
Despite the heavy weather, some people were present, such as the mayor Bart Somers and deputy Stefaan Deleus.

The commemoration was held by Tina Vermeylen-Jonkers, chairwoman of Operation Neptune, who commemorates the aircrw.
For more information about the monument and crash, please visit the website

Thanks to Bob Lams for allowance to use his photographs

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Project Control Tower

In het kader van de herdenking in 2019, hebben we een project dat we reeds in 2017 zullen in gang steken.
Natuurlijk zullen we geen jaar werk besteden aan dit schaalmodel…wij willen iets speciaals.
Binnenkort lichten we een nieuw tipje op van de sluier


This project will start in 2017 and is part of our “project 2019”.
Off course we will not build a year at a scale model…we want something special.
Soon we will reveal more about this project.

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Monument Ekeren Lancaster VN-Z ED810

In de nacht van 14 op 15 juni 1943 crashte Lancaster VN-ZZ ED810 van het 50ste Squadron RAF neer in het Laar, Ekeren.

Deze bommenwerper was vertrokkken te Skellingthorpe, Lincolnshire om het Duitse Oberhausen te bombarderen. Het toestel werd op zijn terugkeer neergehaald door de Duitse nachtjager Rudolf Frank.

Voor de zeven bemanningsleden kon geen hulp meer baten. Zij werden nadien begraven op het Schoonselhof. Deze bemanningsleden  worden voortaan ook in Ekeren herdacht met een monument van de hand van Stef Van Eyck.
Dit monument werd ingehuldigd op vrijdag 17 juni 2016, in de aanwezigheid van de Britse ambassadeur Alison Rose, burgemeester Bart De Wever en Koen Palinckx, voorzitter van het districtscollege. Naast deze prominenten waren ook familieleden van de andere bemanningsleden aanwezig.

De inhuldigingsplechtigheid werd geopend door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, gevolgd door een overvlucht van 2 F-16’s van het Belgische Leger.
Nadien volgden toespraken van Koen Palinckx, burgemeester Bart De Wever, Wim Govaerts (Lancasterdeskundige), Clive Baughnan die sprak namens de familie en ambassadeur Alison Rose.
Het monument werd onthuld door Koen Palinckx, Generaal Van Caelenberge, Stef Van Eyck en Alan Crawford, de broer van de piloot.

Na de onthulling van het monument volgden de traditionele kranslegging en volksliederen.
De plechtigheid werd afgesloten met een overvlucht van 3 SV4 toestellen.

Flying Office Albert Victor CRAWFORD – Piloot – 21 jaar
Sergeant Arthur Ernest DAVEY – Navigator – 26 jaar
Sergeant Joseph Brown MCHENDRY – Wireless Operator – 25 jaar
Sergeant William George REED – Bomb Aimer – 20 jaar
Sergeant Leslie TOAL – Flight Engineer – 29 jaar
Sergeant Charles Joseph BUCKLE – Mid Upper Gunner – 22 jaar
Sergeant Kenneth Ivor BOWERMAN – Rear Gunner – 20 jaar


In the night of June 14/15, 1943 Lancaster VN-ZZ ED810, 50th Squadron RAF, crashed in “het Laar”, Ekeren (Antwerp – Belgium)

This bomber departed in Skellingthorpe, Lincolnshire to bomb the German city of Oberhausen. On the way back, they were attacked by a German nightfighter, Rudolf Frank.

The seven crewmembers died in this crash. Afterwards they were buried at Schoonselhof Cemetry. They are now also commemorated in Ekeren with a monument, made by Stef Van Eyck.
The monument was inaugurated on Friday, June 17, 2016. Present were the British ambassador Alison Rose, mayor Bart De Wever and  Koen Palinckx, chairman of the district boar voorzitter van het districtscollege. Also relatives of the crewmembers were present on this ceremony.

The inauguration ceremony was opened by the Royal Band of the Air Force, followed by a flypast of two F-16s of the Belgian Army.
Afterwards y Koen Palinckx, Mayor Bart De Wever, Wim Govaerts (Lancaster Expert), Clive Baughnan speaking on behalf of the family and ambassador Alison Rose were speeching.
The monument was unveiled by Koen Palinckx, General Van Caelenberge, Stef Van Eyck and John Crawford, the brother of the pilot.

After the inauguration, the traditional wreath laying and national anthems followed.
The ceremony was ended with a flypast of 3 SV4 planes.

Flying Office Albert Victor CRAWFORD – Piloot – 21 jaar
Sergeant Arthur Ernest DAVEY – Navigator – 26 jaar
Sergeant Joseph Brown MCHENDRY – Wireless Operator – 25 jaar
Sergeant William George REED – Bomb Aimer – 20 jaar
Sergeant Leslie TOAL – Flight Engineer – 29 jaar
Sergeant Charles Joseph BUCKLE – Mid Upper Gunner – 22 jaar
Sergeant Kenneth Ivor BOWERMAN – Rear Gunner – 20 jaar

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Ekeren Lancaster VN-Z ED810

Vandaag vond de inhuldiging plaats van een monument, gemaakt door Stef Van Eyck, ter nagedachtenis van de bemanningsleden van Lancaster VN-Z ED810.

Deze Lancaster stortte neer ter hoogte van ‘t Laar te Ekeren.
De inhuldiging vond plaats in het bijzijn van de Engelse ambassadeur, burgemeester Bart De Wever en Koen Palinckx, voorzitter van het districtscollege. Ook de broer van een bemanningslid was aanwezig en hielp mee het monument te onthullen.

Zaterdag 17 juni volgt een uitgebreider verslag van deze inhuldiging.

Today, the inauguration of a monument, designed by Stef Van Eyck, took place, in memory of the crew of Lancaster VN-Z ED810

These Lancaster crashed at ‘t Laar in Ekeren.
The inauguration took place in the presence of the British ambassador, Mayor Bart De Wever and Koen Palinckx, chairman of the district board. The brother of a crew member was present and helped to unveil the monument.

There will be a more detailed report of the inauguration on Saturday, June 17 .

 

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Anzegem Lancaster MG-N JB455

Vandaag, 16 juni, vond de herdenkingsplechtigheid plaats van:

* de Engelse en Nieuw-Zeelandse bemanningsleden van Lancaster MG-N JB455 (Deze Lancaster stortte neer achter de hoeve Vindevogel-Debosschere, Weedries te Anzegem)

* F/Sgt Frank Burton Elliott (Deze piloot stierf op 7 februari 1945 te Anzegem toen zijn
P-51B/C Mustang Mk III in de lucht ontplofte)

* 4de bataljon South Lancashire Regiment (Op 16 juni 1915 nabij
Bellewaerde (Ieper) ondergingen zij hun vuurdoop in the Battle of Hooge. (Deze
‘extra’ bij de Anzegemse herdenking groeide uit vriendschapsbanden van één
van de initiatiefnemers.)

De herdenkingsplechtigheid werd o.a. bijgewoond door de ambassadeur van Australië, de burgemeester van Anzegem alsook door Gabriël Vindevogel, de laatste ooggetuige van de crash.

Today, June 16th, the commemoration service took place of:

* the English and New-Zealand crewmembers of Lancaster MG-N JB455 (This Lancaster bomber crashet behind the farm Vindevogel-Debosschere, Weedries at Anzegem)

* F/Sgt Frank Burton Elliott (The pilot died on February 7th, 1945 at Anzegem while his P-51B/C Mustang Mk III exploded in the air)

* 4th bataljon South Lancashire Regiment (On June 16th, 1915, they underwent their fire baptism at the Battle of Hooge, near Bellewaerde (Ypres). This “extra” to the commemoration service is due to the friendship of one of the promoters)

The commemoration service was held in the presence of the ambassador of Australia, the mayor of Anzegem and Gabriël Vindevogel, the last eye-witness of the crash

Categories: Uncategorized | Leave a comment

UK 2016

Volgende maand gaan we voor 5 dagen naar Engeland.
Daar zullen we onder andere een bezoek brengen aan:

* RAF Witchford Collection of Memorabilia
* BBMF (Battle of Britain Memorial Flight)
* Bletchley Park

Deze bezoeken kaderen in het opzoekwerk omtrent de RAF dat we verricht hebben. Op deze manier willen we enerzijds de personen danken voor de informatie, anderzijds enkele onduidelijkheden toetsen aan de realiteit.

Het beloofd in elk geval een boeiende trip te worden, waarbij we ook enkele andere uitstappen zullen doen, die niet WO II gebonden zijn.

U mag in juli dus een verslag verwachten van onze trip.

– – – –
Next month we visit England for 5 days.
We will visit:

* RAF Witchford Collection of Memorabilia
* BBMF (Battle of Britain Memorial Flight)
* Bletchley Park

These visits are dual. First off all we want to thank people in personal who gave us information about the RAF. Secondly we want to check some things in real.

It will be a great trip to the UK again, but we also will do some other visits, not related to WW II.

So, in July, you will be able to follow our trip here 🙂

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: